1926/27- Türk- Rus İlişkilerinde İlerleme ve Yalnızlık Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti’ni, kendisini dışlayarak olası bir savaşta ülkeleri birleştirecek bir araç olarak görüyordu. İşte bu nedenle arasının iyi olduğu Türkiye’nin de Milletler Cemiyeti’ne katılmasını istemiyordu. Musul meselesi ile gerginleşen Türk- İngiliz ilişkisi, İngiltere’nin Türkiye’yi Milletler Cemiyeti’ne dâhil etmek için yaptığı baskılarla birleşince, önemli bir sonuç doğurarak Türk-
Devamı