“Kuva-yı Milliye’ye inanmayanlar da inananlar kadar haklı idiler” Mustafa Kemal Atatürk   Ali Kemal Bey, bir Osmanlı düşünürü. İmparatorluğun en çalkantılı dönemlerinde dünyaya gelmiş, öğrenimini, düşünsel gelişimini bu devirde tamamlamış, siyasi mücadelelerini bu buhranda vermiş bir son dönem Osmanlı mütefekkiri. Mülkiye Mektebi ve Paris Siyasal Bilgiler Okulunda öğrenim görmüş, fikirlerinden dolayı sürgün edilmiş, affa uğramış,
Devamı