Mart ayı verilerine göre işsizlik rakamları geçtiğimiz ay açıklandı. Bu da ufak bir tartışmayı beraberinde getirdi. Toplam yüzde 9,7’lik işsizlik oranı kimisine göre büyük bir ekonomik başarı iken kimisine göre yeterli değil; kimisine göre de Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmıyor. Bunlara geçmeden önce işsizlik oranını kısaca tanımlayalım. İşsizlik oranı, işsizlerin toplam işgücüne oranıdır. Toplam işgücünü ise çalışabilecek
Devamı