Uzun zamandır tartışılan 4+4+4 kademeli eğitim teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda onaylandı. Peki imam hatiplerin güçlendirilmesinden, 28 Şubat rövanşına, çocukların 6 yaşından itibaren okula tutsak edilmesinden, kat sayı tartışmalarına yol açan bu yasa teklifi eğitim sistemimize ne gibi  değişiklikler getiriyor? Bu sistem ile zorunlu eğitim süresi 12 yıla çıkıyor ve zorunlu eğitime başlama yaşı 6’ya indiriliyor. Bu durumda eğitim mecburi 6-14 yaş grubu çocuklarını içerecek ve devlet okullarında ücretsiz olacaktır.  Kabul edilen teklifte, okul kademeleri 4 yıl süreli, zorunlu ilkokul ve 4 yıl süreli, zorunlu ortaöğretim kurumlarından oluşuyor. İlköğretim kurumlarının süresi 8 yıl olarak belirleniyor. Bu ilköğretim kurumları birinci kademe ve ikinci kademe olarak ikiye ayrılıyor.Teklifte, “İlköğretim kurumlarının ilköğretim birinci kademe ve ilköğretim ikinci kademe olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır” ifadesi yer almaktadır. Bu ifade gösteriyor ki  ilköğretim birinci ve ikinci kademe okulları bağımsız olarak kurulacaktır. İfadenin devamında ise imkan ve şartlara göre bir arada da kurulabileceği belirtiliyor. Ortaöğretim kurumları ise genel, mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar olarak üçe ayrılıyor. Bu yasa teklifi aynı zamanda katsayı konusuna yönelikte değişiklikler içeriyor. Giriş ve yerleştirme işlemleri fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla YÖK tarafından belirlenecek, usul ve esaslara göre gerçekleştirilecek. Meslek veya teknik orta öğretim kurumlarını bitiren öğrenciler, bitirdikleri programların paralelindeki önlisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilecekler.

Bu noktada asıl merak edilen nokta  şudur ki bu çok hızlı değişikliklere alışkın olan eğitim sistemimizdeki bu yeni siteme öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler nasıl ayak uyduracak.

Leave a Reply