Meleklerin Derse Girmemesi Üzerine Ampirik Sorgulama

Melek Girmez Sokağı, Osmanlı dönemindeki Bahçekapı iskelesi yakınında; kayıkçı, mavnacı, hammal gibi yaşamını bekar olarak sürdüren insanların yaşadığı bir muhittir. Sokak, fuhşiyat gibi bilimum kebairin içerisinde işlenmesinden olacaktır ki bu isimle anılır olmuş, bir süre sonra görülen veba salgınının kaynağı olarak gösterilerek sokak yıkılmıştır.

Geçenlerde gördüğüm bir haber bu sokağın ismini de veren anlayış hususunda beni düşünceye sevk etti. İddiaya göre güzide bir üniversitemizde ilahiyat alanında dersler veren bir akademisyen, derse gelen başı açık öğrencileri kast ederek: “Melekler sizin yüzünüzden derse girmiyor” hipotezinde bulunuyor. Haberin doğruluğu yanlışlığı meselesine girmiyorum. Sadece bu tez özelinde aklıma gelen birkaç hususu sizinle paylaşmak niyetindeyim.

Öncelikle değerli hocamıza teşekkür ediyorum, çünkü bu tespit bilimsel olarak doğru bir önerme. Şöyle ki:

 • Öncelikle bu önermenin yarısı doğrudur. Melekler derse girmez. En azından derse girmeleri gibi bir ödevlerinin olduğu önermesi daha önce kullanılmamıştır. (%50 kesinlik)
 • Diğer yarısı (“sizin yüzünüzden”) ise pseudo-scientific bir veridir. Yani doğruluğu yada yanlışlığı ispat edilemeyecektir (non-falsifiable). Dolayısıyla bir hipotezdir ancak ampirik yöntemle (Schrödinger’in Kedisi gibi) sağlaması yapılamaz. Bu yüzden de bir kısım insanların bunu “doğru” kabul etmesi bilimsel olarak bir sakınca yaratmaz.
 • Kısaca eğer hocamız “Melek” isimli öğrencilerin derse gelmediğini kastetmiyorsa (bu durumda derse gelmeleri için yoklama kağıdı dolaştırmasını öneririm), bu önermenin ampirik olarak doğru olduğu söylenebilir.

Önermenin kendi içerisindeki bütünlüğü yanında, gelin bir de İlahiyat ilminin (yani İslami ölçülerin) kendi terminolojisi içinde mevcut iddiayı inceleyelim.

 • Öncelikle meleklerin derse girmesinin melekler için bir faydası olmayacağı açıktır.
 • Anlaşılıyor ki bu teşrif, mekandaki insanların ve mekanda cereyan eden hadiselerin önemi/feyzi/ehemmiyeti için bir manaya geliyor.
 • Günahın işlenmediği, günahkarların çok fazla bulunmadığı temiz mekanlara meleklerin ziyaret etmesi, kabul edilir olmanın yanında İslam literatüründe örneklerinin bulunabileceği durumlardandır. Hocamızın da bu durumu sezebiliyor olması içten bile değil.
 • Ancak meleklerin derse gelmemesi sorunu acaba gerçekten bahsi geçen ‘başı açık’ öğrencilerden mi kaynaklanıyordur?
  1. Acaba sınıfta bulunan diğer kişilerin (hocamızı kastetmekten imtina ederim) işlediği bazı cürümler meleklerin gelmesinin önüne geçmiş olabilir mi?
  2. Meleklerin gelmemesi bir ölçüt müdür, bir sorun olduğunu ispat mı eder?
  3. Melekler derse gelesiye kadar, ‘makul şüphe’ taşıyanların dersten tek tek çekilmesi mi gerekecektir?
 • Sonuç olarak da belli bir kesim yüzünden meleklerin derse gelmediği iddiası dini manada içinden çıkılmaz olmakla birlikte, bu hipotezi dile getirenler için de büyük problemler oluşturacaktır.

Hocamızdan özür dileyerek ifade etmek isterim ki bu önerme bilimsel olarak doğru, İslami olarak yanlıştır. Kendi alanlarındaki çalışmalara senelerini vermiş akademisyenlerimizden böyle ifadeler duydukça, Türkiye’deki eğitim seviyesinin yükselmesinden korkuyorum. Okuma yazma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Tekrar görüyorum ki üniversite ve sonrası durum çok vahim; çünkü gidişatı okuyamıyorlar, zihinleri bulanık.

Leave a Reply