Ankara’da İşsizlerin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, GazeteBilkent Politika Editörü Ümran ŞATANA ile yaptığı röportajda Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki işsizliğin çeşitli değişkenler bakımından kişiler üzerine etkilerinin değerlendirildiği  anket çalışmasını paylaştı.

Prof. Dr. Reşat Kasap’ın danışmanlığında yapılan anket çalışmasında; Gülsüm ALTIN, Fatma Feyza GÜL ve Mehtap GÜLER görev aldı.

Anket Ankara’nın Çankaya, Yenimahalle, Mamak ilçelerinde 500 birey üzerinde yapıldı. Bu üç ilçe Ankara’daki sosyo-ekonomik ve kültürel yapıyı yansıtması bakımından Ankara’yı temsilen seçildi. Ankete 243 kadın, 257 erkek dahil oldu. İşsiz olanların yüzde 84.5’ini kadınlar,yüzde 15’ini de erkek bireyler oluşturdu.

Sonuçlardan da görüldüğü üzere geçmişten beri ülkemizde kadınların iş alanında geride kaldığını görülmekte. Bu oranı azaltmak ise her şeyden çok yine kadınların elinde. Günümüzde kadınlar iş hayatında, her türlü iş alanına atılmaya başlamış olmakla beraber bunu daha fazla teşvik edici faaliyetler yaparak gerçekleştirmeli. Bunu yapabilecek en etkili yöntem ise kadınlara erkeklerinde yapabileceği işleri yapabileceğini göstertip onların kendilerine olan güveninin arttırmaktır.

Yaşın İşsizliğe Etkisi

İşsiz olanların yüzde 8.5’i 15-25 yaş grubunda, yüzde 23.9’u 26-35 yaş grubunda, yüzde 39.4’ü 36-45 yaş grubunda,yüzde 19.7’si 46-55 yaş grubunda,yüzde 8.5’i de 56-65 yaş grupları arasında bulunmaktadır. Burada en çok orana sahip olan yaş grubu 36-45 yaş arasında olması ilgi çekicidir.

Artık Lisans Yeterli Değil

İşsiz olan bireylerin yüzde 4.2si okuryazar değil, yüzde 32.4’ü ilkokul mezunu,yüzde 15.5’i ortaokul mezunu,yüzde 33.8’i lise ve dengi okul mezunu,yüzde 7’si yüksek okul mezunu,yüzde 7’si lisans mezunu ve lisans üstünden mezun olup işsiz olan birey yoktur. Eğitim düzeyinin işsizlik için ne kadar önemli olduğunu açıktır. Geçmiş dönemlerde, insanlar liseden mezun olup devlette memur olma şansı buluyorken,şimdi lisans düzeyinden mezun olan insanların yüzde 7’si işsiz. Artık lisans düzeyinden mezun olmak yeterli değil,lisans üstü eğitim düzeyinden mezun olmak, iş bulmada avantaj sağladığı ortada.

İşsizlik ve Gelir Düzeyleri Evliliğe Engel Oluyor

İşsiz olan bireylerin yüzde 80.3’ü evli, yüzde 19.7’si bekardır. Her ne kadar bekar oranı az gözükse de insanlar evlenememe sebebi olarak işsizliği göstermektedir. İşsiz bireylerin yüzde 66.2’si 500 TL’den az gelire, yüzde 16.9’u 501-1000TL arası gelire, yüzde 11.3’ü 1001-1500TL arası gelire, yüzde 2.8’i 1501-2000 TL arası gelire, yüzde 2.8’i ise 2001 TL üzeri gelire sahip. Normal olarak 500 TL’den az gelire sahip olanlar büyük bir oranı oluştururken geri kalan insanların işsiz olduğu halde yüksek gelirlere sahip olması sahip olduğu menkul kıymetlerden kazandıkları para ile gerçekleştirmekte.

Yabancı Dil ve Bilgisayar Kullanımı

İşsiz olanlardan yüzde 9.9 yabancı dil bilmekte, yüzde 18.3 biraz yabancı dil bilmekte. Yüzde 71.8’i ise yabancı dil bilmemekte. Oranlarda da görüldüğü üzere yabancı dil olmadan iş bulma önemli bir faktör. İşsizlerin yüzde 23.9’u herhangi bir bilgisayar programı kullanma konusunda bilgi sahibiyken, yüzde 76.1’i herhangi bir bilgisayar programı kullanımı konusunda bilgi sahibi değil. Sadece bilgisayar programı bilmek yada sadece yabancı dil bilmek iş bulmada avantaj sağlamıyor. Her iki kategori birlikte istenmekte.

Meslek Kursları

İşsiz bireylerin yüzde 76.1’i meslek edindirme kurslarının iş bulmada faydalı olduğunu düşünürken, yüzde 23.9’u bu kursların iş bulmada fayda sağlamayacağını düşünmekte. İnsanların bu kadar olumsuz düşünme sebebi ise bazılarının bu kursları deneyip ona rağmen iş bulamaması, bazılarının ise eğitim düzeyini göze alarak böyle bir düşünceye varmasından dolayıdır.

Leave a Reply