İsmail Noyan: 80 darbesinin gençleri politikadan, siyasetten korkuttuğunu ve onları politikadan uzak yaşamaya ittiğine inanıyor musunuz?

Muhammed Kaya: Yeni anayasa tartışmaklarına baktığımızda hemen tüm toplumsal kesimler darbeden etkilendiklerini belirtmektedirler. Ancak darbe kimisini ezmiş, kimisini de büyütüp geliştirmiştir. Türkiye’deki sol, sosyalist ve devrimci hareket adeta panzerle ezilmeye çalışılırken cemaatçi yapılanmalar için darbe fırsat olmakla kalmamış, bilakis cemaatçi yapıların desteklendiği, palazlandırıldığı ortam oluşmuştur. Darbe bazı ideolojilerin sönümlendirilmesi için işkencehaneler( Diyarbakır zindanı gibi) kurarken, bazı ideolojilerin yaygınlaşması için toplum mühendisliği yapmıştır. Mevcut iktidara baktığımızda darbenin çocuklarını görüyoruz. Ne yazık ki kısmen de olsa darbenin başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Noyan: Ailelerin de çocuklarına “Aman evladım sen bu işlere bulaşma.” Şeklindeki yaklaşımını ve siyasetin kirli, kötü bir kelime olarak anılması hakkındaki fikirleriniz nelerdir?

Kaya: İnsanlar çocuklarına daha ilköğretimdeyken küçük oldukları için ‘Siyasete bulaşma.’ derler, Liseye gelince ‘Güzel üniversite kazan ondan sonra siyasetle ilgilenirsin.’ derler. Üniversite kazanılınca da ‘Aman dikkat et olaylara karışma, okulu bitir ondan sonra ilgilenirsin.’ derler. Üniversite bitince ‘İş kur, evlen vs’ denir. Hâsılı, sürekli olarak sistemin kendini yeniden örgütlemesi söz konusudur. Bu nedenle böyle bir dayatmanın insan için değil iktidar için hayırlı olduğunu söyleyebilirim. Bu anlayışta insana kölelik, biat dayatması vardır. Duygusal, korumacı bir tepki olduğunu söylemekte fayda var. Ama yine biliriz ki, bize bu nasihatleri edenler muhtemelen iflah olmaz birer demokrattılar.

Noyan: 12 Eylül 1980 darbesinin sorumlularının yargılanmasını olumlu bir gelişme olarak görüyor musunuz?

Kaya: Darbecilerin yargılandığı gün Kürdistan’ın şehirlerinde kadınlar, gençler, çocuklar polisin işkencesine maruz kalmaktaydılar. Polis gaz bombalarıyla, gerçek mermilerle Kürt çocuklarına saldırıyordu. Bu ne yaman çelişkidir! Bir yandan darbecileri yargılayacaksınız, ama öte yandan onların tüm pratiklerini demokratik muhalefet yürütenlere karşı kullanacaksınız. Böyle bir anlayışın samimiyetsizliği gün gibi ortadır.

Ancak daha acısı bu insanlar söz gelimi milyonlarca insanı fişlemekten, onlara işkence etmekten yargılanmıyorlar. Onlar  hükümeti devirdikleri için, devletin bekasını tehlikeye attıkları için yargılanıyorlar. Şu anki iktidar onları yargılamakla birilerine hadlerini bildirmek istemiştir.

Noyan: Gençlere yönelik panel, akademi ya da daha farklı çalışmalarınız var mı?

Kaya: Elbette demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması çerçevesinde panel, seminer, akademi vs çalışmalarımız bulunmaktadır. Tüm arkadaşlarımızı çalışmalarımıza destek vermeye, bilgi birikimlerini bizimle paylaşmaya davet ediyorum.

Noyan: Partinize ya da siyasal örgütlenmenize gönül vermiş olan öğrenci arkadaşların, gençlerin partinize hizmet verebilme imkânı var mıdır? Varsa hangi alanlarda kendilerini nasıl kanıtlayabilir ve siyasi bir oluşum içerisinde bulunabilirler?

Kaya: Demokratik Yurtsever Gençlik olarak tüm genç arkadaşlara kapımız her zaman açıktır. Gerek gençlik çalışmamız olsun gerekse partimizin diğer alanlarında olsun çalışmak isteyen arkadaşlar tabi ki ister teorik ister pratik alandaki tüm çalışmalara katılabilirler. Çalışmalarımız salt güncel politikayla ilgili olmadığından kadın, toplumsal cinsiyet, ekonomi, politika, sağlık, sosyal medya, ekoloji, emek vb. alanlarda çalışmalara katkıda bulunmak, bunlardan istifade etmek isteyen arkadaşlar her zaman için gelip gençlik örgütümüzde çalışabilirler.

Noyan: Son olarak gençlere iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

Kaya: SEPARE AUDE demiş bilginin biri: Kendi aklını kullanma cesaretini göster. Böylece örgütlenmenin  en kutsal eylem olduğunu keşfedebiliriz. Bu eylemi gerçekleştirecek gücünüz var. Yeter ki inanın!

Şahsım İsmail Noyan olarak ve Gazete Bilkent adına teşekkürlerimi sunarım. Daha farklı projelerde de görüşebilmek umuduyla, bu seviyeli siyaset sohbeti için tekrar saygılarımı sunarım.

Leave a Reply