Öz Türkçe olmadığı için açıklık getirmek lazım ki; ibare, “bir düşünceyi anlatan bir ya da birkaç tümcelik söz” demek. Yani bir düşünceyi ifade ediyor ve o düşüncenin mesajını veriyor. T.C. = Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye’miz Cumhuriyet rejimi ile yönetiliyor.

 

Türkiye kelimesinden hiç kimse rahatsız değil, bizi yönetenler ziyadesiyle rahatsız değil. O zaman bugünlerde T.C.’ye yapılanlar “Cumhuriyet” kelimesinden rahatsızlık duyulduğu için olsa gerek. Peki Cumhuriyet kelimesinin anlamı nedir? Biraz bunun sorgulayalım. Cumhuriyet kelimesi dilimize Arapça “cumhur” kelimesinden gelmiş, birçoğumuz bilir, cumhur, halk demek,  milleti ifade etmek için de kullanılıyor.

T.C İbaresinin kaldırılacağına dair ortaya çıkan iddialar yurt çapında sert tepkilere sebep oldu.

T.C İbaresinin kaldırılacağına dair ortaya çıkan iddialar yurt çapında sert tepkilere sebep oldu.

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde; Cumhuriyet’in anlamı; “milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi” olarak tanımlanıyor. Yani “millet hakimiyetine dayanan, gücünü halktan alan devlet şekli” de denebilir. Bu nedenledir ki; Cumhuriyet rejiminde egemenlik bir kişi veya zümreye değil, toplumun bütün kesimlerine aittir. Biz 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana Cumhuriyet rejimi ile yönetiliyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu da yüce önderimiz Atatürk’tür.

 

T.C.’nin “Cumhuriyet”ine karşı olanlar onu kuran Atatürk’ümüze de mi karşılar? Son zamanlarda T.C. ibaresinin hem tabelalarından hem de websitelerinden indirilmesi, içinde Cumhuriyet yazan ya da ruhu bu olan bayramlarımızın kutlanmasına kısıtlar getirilmesi, Atatürk resimlerinin çöplüklerde bulunması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun bizlere bırakmış olduğu kazanımların küçümsenmesi, ulu orta saygısızca Atatürk söylemleri giderek çoğalıyor.

 

Türkiye’yi en üst düzeyde yönetenler, milletimizin bütünlüğünü koruyacak bayramlara katılmıyorlar, ülkenin bazı valileri “her yerde T.C., bayrak ve Atatürk resmi olmaz” kaldırılmalı diyor. Kırk yıllık T.C. Bakanlıklarımızın başlıklarından T.C. kaldırılıyor, tartışmalar devam ediyor.

 

Şayet bütün bunların arkasında yeni Anayasa hazırlıkları çerçevesinde; Atatürkçülük ile Atatürk ilke ve devrimlerinin Anayasa’dan çıkartılması, yani Atatürk Cumhuriyetçiliğinin silinmesi gibi bir niyet varsa, o zaman milletin iradesini de yok saymak değil midir bu? İleri demokrasi bu mu demek acaba?

 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki önemli sözünü hatırlatarak bitirmek istiyorum; “Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”; “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir”.

 

 

 

Yazan: T.C. Zeynep Talu

 

 

 

Leave a Reply