Eşitlik ve Demokrasi Partisi ve Yeşiller Partisi, yaklaşık bir senedir süren dostluk ilişkilerini yeni bir parti çatısı altında birleştirmeyi amaçlıyor. Yeni kurulacak parti ile, Türkiye’nin monotonlaşan ve ana akımlara bağımlı olarak varlığını sürdüren geleneksel siyasetine yeni bir alternatif yaratmak iddiasındalar.

“Yeni bir siyaset” sloganıyla yola çıkan bu siyasi oluşum, yerelliği, demokrasiyi, dayanışmayı, ekolojizmi, erkek egemenliğinin reddi ve savaş karşıtlığını temel alarak, sol siyasete yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, bu oluşum, geleneksel solun, emek odaklı siyasi mücadeleler amacı dışında kalan tüm radikal eğilimleri dışlamasına ve ekolojistlerin, sola karşı mesafeli duruşuna karşı çıkıyor.

Yeni kurulacak bu parti, küresel iklim değişikliği, ekolojik kriz, kadın hakları, militarizm, insan hakları, emek mücadeleleri, hayvan hakları, çocuk hakları gibi pek çok konuya el atmayı planlıyor. Çünkü, siyasetin, tüm kitlelere ve doğaya yayılması gerektiğini beyan ediyor.

İki parti, 25 Kasım 2012 tarihinde resmi olarak birleşecek ve yeni partinin ismini açıklanacak. Henüz şimdiden, Türkiye siyasetine çeşitlilik katacak gibi gözükmekteler.

Kaynak: edpyesiller.org

Leave a Reply