Buradayız Ahparig

Buradayız Ahparig

Hrant Dink, bu günden tam 6 yıl önce 19 Ocak 2007’de milliyetçi kesime mensup Ogün Samast tarafından genel yayın yönetmeni olarak yer aldığı Agos Gazetesi’nin önünde öldürüldü. Yine bir gazeteci, ifade ettiği toplumsal ve politik söylemler sebebiyle ölüme mahkum edilmişti.

Hrant Dink, hem Türkiye halkının, hem de dünya Ermenilerinin kaybettiği çok değerli bir yazardı. Ermeni Halkı’na karşı onyıllardır sürdürülen baskıcı tutumun ortadan kalması ve 1915’in acılarının kapatılması için çabalıyordu. Ancak, Türklerin ve Ermenilerin acılarını paylaşarak barış ve dostluk içinde çözüme erişebileceklerini düşünüyordu. Ermeni olmayı ikinci sınıf insan olarak adlandıran milliyetçi zihniyetin yanında, Türklüğü yeren diasporanın ezberlerini de bozan bir tavrı vardı. Soykırımı reddetmenin ya da kabul etmemenin yasak olmasına da son derece karşıydı.

Türklerle yaşamayı şans sayan bir insandı Hrant. Türklerle yaşamak, hem Türkleri anlamasını sağlıyordu hem de taşıdığı Ermeni kimliğinin ağırlığını hafifletiyordu. Diaspora’nın kendisiyle Türkler arasına mesafe koymasına şiddetle karşı çıkıyordu. Aynı zamanda, yıllardır yaşadıkları karşısında suskun kalan Ermeniler için haklarını aramaları gerektiğini öğretmeye çalışıyordu Hrant.

Toplumsal barışın her zaman arkasında olan Hrant, 19 Ocak 2007’de jandarmanın, emniyetin, bürokrasinin, MİT’in, valilerin ve daha pek çok kesimin içerisinde bulunduğu organize bir cinayete kurban gitti. Failleri, pervasız birkaç kişi olarak tanıtılmaya çalışıldı. Devlet Denetleme Kurulu cinayette ismi geçen devlet görevlilerini terfi ettirdi. Hatta cinayetin kesinlikle organize olmadığı iddia edildi.

Yargının Hrant’ın cinayetine ilişkin saklayıcı ve ikiyüzlü tutumuna karşın 2007’den beri her yıl yüzlerce kişi Hrant Dink ve toplumsal barış için, akıl ve vicdanlarının sesini dile getirmeyi sürdürüyorlar. Hem Hrant’ın faillerinin tespit edilmesi ve yargılanması, hem de Türkiye’de yaşayan Ermenilerin acılarının ortadan kalkması için haykırmaya devam ediyorlar. 2013 yılında politik söylemleriyle ön plana çıkan dünyaca ünlü dilbilimci Noam Chomsky de, Hrant için Agos Gazetesi’nde, Hrant’ı anan kalabalığa seslendi ve onların direnişinin bir parçası olduğunu dile getirdi. Umarız Hrant Dink’in cinayeti aydınlanır ve Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen Ermeni meselesinin çözümü adına daha olumlu adımlar atılır.

Kaynak: Agos, t24, IMC TV

 

Leave a Reply