1988 yılında, Arnold Burgen’ ın başkanlığında kurulan Academy of Europe ya da diğer adıyla Academia Europaea kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Amacı Avrupa içerisindeki insanları eğitim, öğrenim ve araştırmaya teşvik etmek olan kurum, günümüzde 2000’den fazla üyeye sahiptir. Üyelerinin tamamı tıp, matematik, biyoloji bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik, beşeri bilimler, sosyal bilimler, ekonomi ve hukuk dallarının önde gelen uzmanlarından oluşmaktadır. 52 üyesinin Nobel Ödülü sahibi olduğu Academia Europaea’ nın Türkiye’de toplam 18 üyesi vardır. Bu üyelerin 4’ü ise üniversitemizde eğitim veren saygıdeğer hocalarımız Bilal Tanatar, Ekmel Özbay, Ergin Atalar ve Salim Çıracı’ dır.

Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY ve Prof. Dr. Bilal TANATAR

Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY ve Prof. Dr. Bilal TANATAR

Bilkent Üniversitiesi Fizik ve Mühendislik dallarında eğitim veren  Prof. Dr. Bilal TANATAR ve Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY, 11 Eylül 2012 tarihinde Academy of Europe’a üye olarak seçilmişlerdir.

            Okulumuzda kuantum katı ve sıvılar kuramı, düşük boyutlu elektron sistemleri, hesaplamasal fizik derslerini veren  Prof. Dr. Bilal TANATAR bunun yanısıra kuvantum katı ve sıvıları, yoğun madde fiziği ve iki boyutlu elektron sistemleri hakkında bir çok araştırmaya sahiptir. TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Türk Fizik Derneği Engin Arık Bilim Ödülü ve Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülü sahibidir. Okulumuzun diğer bir değerli hocası Prof. Dr. Ekmel ÖZBAY ise Avrupa Birliği’nin en büyük bilim ödülü sayılan Descartes 2005 Bilimsel Araştırma Ödülü, Mustafa Parlar Vakfı Bilim Adamı Ödülü, Hüsamettin Tuğaç Vakfı Teknoloji Geliştirme Ödülü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Sedat Simavi Bilim Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü ve Amerikan Optik Kurumu’nun Adolph Lomb Madalyası sahibidir. Aynı zamanda Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ile Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi’nin kurucusu ve direktörüdür. Yüksek performanslı nanoelektronik ve nanofotonik aygıtlar, GaN tabanlı RF entegre devreler, grafen transistörler, grafen nanofotonik, GaN MOCVD, metamalzemeler ve nanoplazmonik sensörler konularında araştırmalar yapmıştır.

  Prof. Dr. Salim ÇIRACI ve Prof. Dr. Ergin ATALAR

Prof. Dr. Salim ÇIRACI ve Prof. Dr. Ergin ATALAR

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü kurucu başkanı ve Fen Fakültesi kurucu dekanı olan Prof. Dr. Salim ÇIRACI  , Fizik Bölümü’nde İleri Araştırmalar Laboratuvarı’nın kuruluşuna da öncülük etmiştir  Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Projesi kapsamında Bilkent Üniversitesi’nde  UNAM  -Ulusal Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Merkezi ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknolojisi- lisansüstü programını kurmuş ve yönetmiştir. Hidrojen depolama, nanotriboloji, karbon nanotüpler, atom zincirleri, grafen ve benzeri tek tabaka bal peteği nanoyapılar, yüzey fiziği, kuvantum balistik transport, yarı metaller ve spintroni konularına araştırmalar yapan Prof. Dr. ÇIRACI, Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü ve TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibidir. Bir diğer değerli hocamız  Prof. Dr. Ergin ATALAR Elektrik ve Elektronik Bölümünde bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.  Bunun yanı sıra Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi’nin ve Bilkent Üniversitesi Biyomedikal Çalışma Grubunun da direktörlüğünü yapmaktadır. Manyetik rezonans görüntüleme, tıbbi görüntüleme ve görüntü güdümlü müdahaleler konularında çalışmalar yapmıştır.

Son olarak Academy of Europe üyesi olan Bilal Tanatar, Ekmel Özbay, Ergin Atalar ve Salim Çıracı hocalarımızı başarılarından dolayı kutlarız.

 

 

Leave a Reply