1995 yılında ODTÜ Yabancı Dil Eğitimi bölümünden mezun olan Nergis Uyan Akbay, 2005 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi konusunda yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında Cambridge Üniversitesi tarafından verilen DTEFLA (Diploma in Teaching of English as a Foreign Language to Adults) adlı yetişkinler için İngilizce Öğretimi programını ve 2001 yılında da Bilkent Üniversitesi tarafından verilen ADEM (Advanced Diploma in English Language Teaching Management) adlı Eğitim Yönetimi Diploma programını tamamladı.

1995 yılından başlayarak Ocak 2010 sonuna kadar Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu’nda (İDMYO) Öğretim Görevlisi, Eğitim Birimi Yöneticisi, Öğretim Görevlisi Geliştirme Koordinatörü ve İDMYO Direktörlük Üyeliği görevlerinde çalıştı. 2007 yılından beri CELTA ( Certificate of English Language Teaching for Adults) sertifika programı eğitmeni olarak da çalışmaktadır. 2009-2010 akademik yılı bahar döneminde Özyeğin Üniversitesi İngilizce Dil Öğretim Okulu Direktörü olarak göreve başladı.

Leave a Reply