Buket Uzuner, uzun bir aradan sonra keyifli bir roman dizisiyle çıkıyor okurlarının karşısına. Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları, Şamanizm geleneğinin dört temel unsurunu oluşturan su, toprak, hava ve ateşten ilham alarak yazdığı bir dörtleme. Dörtlemenin ilk kitabı “Su”, 6 Mart günü raflarda yerini aldı bile!

Romanın içeriği hakkında küçük bir ipucu vermek yerinde olur muhtemelen. Gazeteci Defne Kaman, bir yaz akşamı bir vapura biner ve ardında tek bir iz bırakmadan kaybolur. Kayıp gazetecinin izini süren Komiser Ali Ümit ve arkadaşı Sahaf Semahat, kendilerini bir anda esrarengiz olaylar ve gizemli sembollerle dolu bir serüvenin içinde bulurlar.

Bu serüvenin, büyük bir ustalıkla ördüğü kurgusunu ince detaylar ve gözlemlerle süslemiş Uzuner. Roman, bütün canlı varlıkları eşit değerde kabul ederek doğayı ve yaşamı kutsayan köklü Şamanizm inancına odaklanıyor temel olarak. Bunların yanı sıra, her birimizin edebiyat kitaplarımızda küçücük birer paragrafla geçiştirmiş olduğumuz, bir çoğumuz için zihninde ezberlenmesi gereken basit bir isimden başka bir şey ifade etmeyen, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eserini de bilinmeyen yönleriyle, sıradışı bir tutumla ele alıyor romanında Uzuner. Zaten roman, Kutadgu Bilig’den “Aklın süsü dil, dilin süsü sözdür. Kişinin süsü yüz, yüzün süsü gözdür.” beyitiyle açılıyor.

Kutadgu Bilig ve Şamanizmin ön plana alındığı romanda alevi-sunni ayrımı, töre cinayetleri, hayvan hakları, türban sorunu, düşünce özgürlüğü, tutuklu gazeteciler, çarpık kentleşme gibi pek çok yan tema göze çarpıyor. Buket Uzuner, neredeyse kaleminin ayırt edici özelliklerinden biri haline gelmiş olan didaktik üslubunu ve kurgusal parçalanmışlığı bu romanında da sürdürüyor. Hatta bazı eleştirmenler, bölümlenmiş kurguda her bölüme sosyolojik, politik, sanatsal mesajları gizleme çabasının ve kimi zaman kurgudan tümüyle uzaklaşarak yazarın okuruyla neredeyse birebir konuşmalarının akıcılığı zedelediği kanısında.

Bazı küçük eleştirilere rağmen tanıtım bülteninde de belirtildiği üzere, Toprak, Hava ve Ateş elementleriyle devam etmesi planlanan dörtlemenin ilk romanı olan “Su”, okurların sıcak hoş geldin merasimiyle sarılıp sarmalanmış durumda. Keyifli bir üslup ve sağlam bir kurguya hasret kaldıysanız, Uzuner’in son romanı için kütüphanenizde bir yer ayırmanızı tavsiye ediyoruz.

Leave a Reply