Sanat insanın ufkunu türlü türlü yollarla açar ve onlardan biri de engin bir deryaya sahip olan resimdir. Günümüzde ressamların sanatseverlere kendi perspektiflerini sunma imkânlarının en önemlisi ise tabii ki galeriler tarafından sağlanmakta. Galeri İlayda – Teşvikiye, böyle bir misyonu başarıyla sürdürenlerden. Galeride çok yakın günlerde, 7 Kasım – 8 Aralık tarihleri arasında, göreceğimiz sergi ise ressam Nurdan Likos’un “Aklımdakiler” isimli solo sergisi.

Sanatçı, “Aklımdakiler”de kişisel hikâyesinden yola çıkarak, kadınlara ait bir dünyanın mahremiyetini ve yer yer de günahlarını konu almakta; çünkü o da her kadının kendine ait gizli bir dünyası olduğunun ve pek çoğunun orada olup biten bazı şeyleri en yakınlarına, hatta kendine dahi itiraf edemediğinin bilincinde. Ancak, bu itiraf edemeyişin düşüncelere gem vuramadığı gerçeği de Likos’un bir diğer anlatmaya çalıştığı. Zira kimisi cinsel kimliğini saklar, bir diğeri hastalığını, hamile olduğunu, kürtajını, dayak yediğini, tecavüze uğradığını… Tüm bunlar ataerkil bir toplumda rolleri baştan biçilmiş kadını ötekileştireceğinden görmezden gelinir ve dile getirilmeyen düşüncelere hapsedilir. Bu aykırı fikirler, kişinin kendiyle baş başa kaldığı bir zamanda daha da somutlaşır.

İşte genç sanatçı Likos’un da hayatı her kadınınki gibidir. Ancak o, diğer kadınlardan farklı olarak kendi gerçeklerini resimleriyle görünür kılmayı seçiyor. Yarattığı yapıttaki kadın figürü, yaratım aşamasında kendisiyken, resim galeriye asıldığındaysa ona bakan herhangi bir kadın olur. Yatakta, sokakta, bazen de zaman ve mekân önemli olmaksızın kendisiyle hesaplaşma anını izleyenle paylaşır. Yaşadığı mahremiyeti ya da günahları başucunda ya da ayakucunda yer alan formlarla tasvir ederken, metaforik bir dil kullanır; bunu yaparken renklerin gücüyle de anlatımını derinleştirir. Renkler ile de anlatımlarını güçlendirdiği kompozisyonlarında, yaşam ile ölüm arasındaki ince çizginin ifadesine rastlamak mümkün. Öyle ki, Nurdan Likos, ölüm ve yaşamı, kadın ve erkek ilişkisi üzerinden ele alır. Eserlerinde; cinsellik, erkek, doğurganlık, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bunların yol açtığı ölüm fikri resmedilir; ancak sanatçı bunları anlatmak için soğuk bir atmosfer ya da dramatik bir dil kullanmaz. Günahlar sempatik bir biçimde sunularak bir yandan yaşamla da dalga geçilir; böylece renkli ve eğlenceli bir kompozisyon kurgusu ortaya çıkar. Anlatılan, kendisinin de yaşadığı, böyle çelişkilerle dolu, zıtlıkların uyumu olarak bilinen ying ve yang kavramını görebileceğimiz bir dünyadır.

Likos, Tracey Emin’in 90’larda ortaya koyduğu itiraf sanatının bugün başka bir coğrafya ve zaman diliminde yorumluyor. Yaşamında var olan durumları resimler ile izleyenle paylaşmakta, Galeri İlayda da buna öncülük etmekte. Nurdan Likos’un “Aklımdakiler” sergisi, bugünlerdeki sergiler arasında görülmeye değer olanlarda üst sıralarda.

 

Galeri Ilayda

Funda Gürel
Hüsrev Gerede Cad.
No:37
Teşvikiye
Tel :0.212.227 92 92
e-mail:info@galleryilayda.com

www.galleryilayda.com

Leave a Reply