“THE VEILED VIRGIN” HEYKELİ: MERMER NEREDE?

Bugün sizi, şeffaf duvaklı bir mermer heykel olan “The Veiled Virgin” isimli eserin yaratıcısı Giovanni Strazza ve sanatı ile tanıştıracağım. 

Yakın bir mesafeden bakılmadan üzerine tül bir perde örtülmüş heykel yanılgısını her ziyaretçisine yaşatan eser, ona birkaç adım daha yaklaşıldığında meraklılarına beklenmedik kapılar açmayı başarıyor. Bu başarının sahibi ise 19. yüzyılın İtalyan sanatçısı Giovanni Strazza. 

1818 ve 1875 yılları arasında Milano ve Roma’da yaşadığı bilinen Strazza’nın hayatı hakkında kaynaklarda çok az bilgi yer almasına rağmen, sanatçı ününü “The Veiled Virgin” eseri ile yüzyıllardır koruyor. Eserin yapılış tarihi tam bilinmemekle beraber 1850’li yıllar olduğu tahmin ediliyor. Türkçe karşılığı “Peçeli Bakire Meryem” ya da “Duvaklı Bakire” olarak bilinen eser tamamen mermerin işlenmesi sonucu meydana gelmiştir. 19. yüzyıl teknolojisi göz önüne alındığında işleme süreci zorlu olan mermer gibi bir taştan ortaya bu denli başarılı bir eserin çıkması Strazza’nın mermer oymacılık sanatında döneminin ustalarından olduğunu kanıtlar nitelikte. 

“The Veiled Virgin” Hristiyanlık açısından çarpıcı tarihsel izleri üzerinde taşıyan bir heykel. Meryem Ana tasvirlerinin karakteristik özelliği haline gelmiş olan figürler esere başarı ile yansıtılmış. Gözleri yavaşça kapanmış bir yüz ve bu yüze eşlik eden hafif yana eğik olarak yontulmuş baş figürü ile barışa kavuşulması için bir dua ya da keder anlatılmak istendiği Hristiyanlık tarihinde yer almış tasvirlerden kolaylıkla anlaşılabiliyor. 

Giovanni Strazza ve onun döneminin heykeltraşları arasında oldukça yaygın kullanılan mermerin oyularak şeffaf hale getirilmesi, onlara unutulmayacakları bir başarıyı beraberinde getirmiştir. Sadece “The Veiled Virgin” eserinde olduğu gibi çehre etrafında karşımıza çıkmayan bu teknik, kadın büstlerinin şekillendirilmesi veya giydirilmesi için de kullanılmıştır. Pietro Rossi ve Raffaelo Monti örtülü kadın heykelleri ile tanınan sanatçılardandır. 

“The Veiled Virgin” İtalya topraklarından doğmuş olsa da şu an Kanada’da bir manastırda sergilenmeye devam ediyor. Mermerin çok ince işlenmesi ile tül bir perde görünümü verilen yüzden hâlâ yansıtılmak istenen duyguların anlaşılıyor oluşu Strazza’nın bu teknikte ne kadar usta bir sanatçı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Eser ile sergilendiği yerde karşılaşılmasa bile eser fotoğrafının açıklamasında tül sanılanın işlenmiş mermer olduğu anlaşıldığında herkes, “Mermer nerede?” sorusunu sormakta hiç olmadığı kadar özgür!

Kaynakça:

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Veiled_Virgin

Leave a Reply