Günümüz popüler kültüründe Batı Avrupalı ressamlar kendilerine daha çok yer bulsa da dünya sanat tarihine baktığımızda Orta Avrupa topraklarında da pek çok önemli ressam yetiştiğini görüyoruz. Sizin için bu ressamların en ünlüleri hakkında bir araştırma yaptım.

1) Tivadar Csontváry Kosztka

Rendez-vous of Lovers, 1902

Kapak görselinin en solunda otoportresini gördüğünüz Tivadar Csontváry Kosztka, ününü tüm Avrupa’ya yaymayı başaran ilk Macar ressamlardan biridir. 1853 yılında bugün Slovakya sınırları içerisinde bulunan Sabinov’da dünyaya gelen Csontváry, yirmi yedi yaşına gelinceye kadar eczacılık mesleğini icra etmiştir. 1880 yılının sıcak bir yaz gününde mistik bir ses ona gelecekte Raphael’den daha büyük bir ressam olacağını söyleyince mesleğini bırakıp resim sanatına yönelmeye karar vermiştir. Bu amaçla dünyayı dolaşmış ve pek çok ünlü ressamın sergisine gitmiştir. En önemli eserlerini 1903 ve 1909 yılları arasında tamamlayan Csontváry, bu eserleri Batı Avrupa’da sergileme fırsatı bulmuş ve Batı Avrupalı sanat eleştirmenlerinin takdirini kazanmıştır. Belirli bir ekole bağlı kalmasa da Post-Empresyonizm ve Ekspresyonizm akımlarından etkilendiği söylenebilir. Csontváry’nin yapıtları günümüzde Budapeşte’deki Macar Ulusal Galerisi’nde ve Pécs’deki Csontváry Müzesi’nde sergilenmektedir. Yukarıda gördüğünüz Âşıkların Buluşması isimli tablo ise bugüne değin en yüksek fiyata satılan Csontváry tablosudur.

2) Alphonse Mucha

Biscuits Lefèvre Utile, 1896

Kapak görselinin ortasında otoportresi yer alan Alphonse Mucha, Art Nouveau (Yeni Sanat) akımına bağlı bir Çek ressam ve tasarım sanatçısıdır. 1860 yılında Moravia’da doğan Mucha, küçük yaşta Brno şehrindeki Aziz Peter ve Paul Katedrali korosunda şarkı söylemeye başlamıştır. Gençlik yıllarında ise asıl ilgi alanı olan resim sanatını icra ederek hayatını kazanmaya karar vermiş ve Viyana, Münih ve Paris’te tasarımcı olarak çalışmıştır. Münih’teki Güzel Sanatlar Akademisi ve Paris’teki Julian ve Colarossi Akademilerinde sanat eğitimi gören Mucha, Slav kültüründen ilham alarak pek çok büyük sanat eserine imza atsa da daha çok ticari amaçlarla ürettiği reklam afişleri ve tiyatro dekorları ile meşhur olmuştur. En temel özelliği doğadaki desen ve formları sanat eserlerine taşıması olan Art Nouveau akımının etkileri Mucha’nın tasarladığı posterlerde çok net görülmektedir. Yukarıda bu posterlerin belki de en çok bilinenini, Mucha’nın Fransız bisküvi üreticisi ve markası Lefèvre Utile (LU) için tasarladığı reklam afişini görüyorsunuz.

3) Gustav Klimt

Der Kuss, 1908

Kapak görselinin en sağında otoportresi mevcut olan Gustav Klimt, sembolizm ve Art Nouveau akımlarının etkisinde eserler vermiş Avusturyalı bir ressamdır. 1862 yılında günümüzde Viyana’nın bir bölgesi olan Baumgarten’da dünyaya gelen Klimt, 1883 yılına kadar Viyana Uygulamalı Sanatlar Okulu’nda mimari çizim eğitimi almıştır. Ressam, profesyonel kariyerine Ringstraße’de kamu binalarının iç duvarları ve tavanlarını resimleyerek başlamış ve Viyana’daki Burgtheater’ın dekorasyonuna yaptığı katkılar sebebiyle dönemin imparatoru Franz Josef tarafından Üstün Hizmet Madalyası’na layık görülmüştür. 1897 yılında ise bir grup ressam ile Wiener Sezession hareketini başlatmış ve bu hareketin ilk lideri olmuştur. Klimt, 1905 yılında grup içi bazı anlaşmazlıklar sonucu, temel amaçları kalıpların dışına çıkan genç sanatçıların eserleri için sergiler açmak ve en iyi yabancı sanatçıların eserlerini Viyana’da sergilemelerini sağlamak olan bu hareketin bir parçası olmaktan vazgeçmiştir. Bu ayrılığı müteakiben kariyerinin zirvesine ulaşan Klimt’in en bilinen eseri yukarıda gördüğünüz Öpücük isimli tablodur. 1908 yılında tamamladığı bu tabloyu Viyana’da her çeşit hediyelik eşyanın üzerinde görebilirsiniz.

 

Kaynaklar

https://www.britannica.com/biography/Tivadar-Csontvary-Kosztka

https://en.wikipedia.org/wiki/Tivadar_Csontv%C3%A1ry_Kosztka

https://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Mucha

http://www.theartstory.org/artist-mucha-alphonse.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt

https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Secession

Görsel Kaynaklar

https://en.wikipedia.org/wiki/Tivadar_Csontv%C3%A1ry_Kosztka

http://www.artinthepicture.com/paintings/Alphonse_Mucha/Self-Portrait/

https://tr.pinterest.com/pin/403072235384106995/

Kolaj PhotoJoiner ile yapılmıştır.

https://www.tumblr.com/search/Csontv%C3%A1ry-Kosztka

http://www.alphonsemucha.org/biscuits-lefevre-utile/

https://www.icanvas.com/thekissgustavklimtartposter.html#1PC3-40×26

Leave a Reply