Klasik Batı Müziği, diğer pek çok müzik türü gibi kendi içinde dönemlere ayrılır. Kronolojik açıdan bakıldığında müziğin bu türü üç ana periyot altında incelenebilir. Bunlar Erken Müzik Dönemi, Genel Uygulama Dönemi ve Modern Dönem’dir. Bu periyotlar da kendi içlerinde dönemlere ayrılır.

Notes

Klasik Batı Müziği denince ilk akla gelen parçaların büyük bir çoğunluğu Genel Uygulama Dönemi’nde bestelenmiştir. Bu dönem, tonal sistemin oluşumu ve etkisini yitirişi arasındaki süreci kapsar. Bu sistemde notalar belli kurallar çerçevesinde sıralanarak majör (büyük) ve minör (küçük) dizileri oluştururlar. Tonal sistemin ya da diğer adıyla tonalitenin etkisi altında bestelenen eserlerde armoni bu diziler yardımıyla oluşturulur. Genel Uygulama Dönemi üç alt döneme ayrılır. Bu dönemler sırasıyla Barok Dönem, Klasik Dönem ve Romantik Dönem’dir.

Violin

Barok Dönem Batı müziğinde şu anda da yaygın olarak kullanılan tonal sistemin oluştuğu dönemdir. Bu dönemde enstrüman çalmada yeni teknikler geliştirilmiş, bestelerin uzunluğu ve karmaşıklığı artmıştır. Barok Dönem’in en önemli bestecileri Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi ve George Frideric Handel’dir.

vanBaienmusicscenereduced

Stefan Koelsch-“Brain and Music” Kitap Kapağı

Barok Dönem’i takip eden Klasik Dönem’de ise besteler yapısal bağlamda daha az karmaşık hale gelmiştir. Bu dönemin öne çıkan bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn ve Franz Schubert olarak sıralanabilir.

A-court-gathering-to-hear-music

Adolph von Menzel-“The Flute Concert of Sanssouci” 

Genel Uygulama Dönemi’nin son alt dönemi olan Romantik Dönem’de bestelenen eserlerde duygu unsuru ön plandadır. Bu dönemin bestecileri felsefe ve edebiyattan ilham almış, anlamlı ve ifade gücü yüksek kompozisyonlar oluşturmaya özen göstermişlerdir. Romantik Dönem’in en etkileyici eserleri Frédéric François Chopin, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms, Franz Liszt, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Antonín Dvořák, Sergei Rachmaninoff ve Giacomo Puccini tarafından bestelenmiştir.

Romantic Era

Josef Danhauser-“Franz Liszt Fantasizing at the Piano”

Bilkent Senfoni Orkestrası, 15 Nisan’da biz sadık dinleyicilerini Klasik Dönem’den Romantik Dönem’e bir yolculuğa çıkardı. Konuk şef olarak Kazem Abdullah’ın, konuk sanatçı olarak da Martin Stadtfeld’in ağırlandığı bu konserin birinci yarısında Alman besteci Beethoven’in Piano Konçertosu No.2, Si bemol majör, Op.19 isimli eseri seslendirildi. Klasik Dönem’in müzik anlayışını yansıtan bu zarif bestede Beethoven üzerindeki Mozart etkisinin oldukça belirgin olduğu söylenebilir. Eserin piyano sololarını seslendiren Alman piyanist Martin Stadtfeld yeteneği ve tutkulu stiliyle tüm salonu büyüledi.

MartinStadtfeld_c_Yvonne-Zemke_125

Martin Stadtfeld

İkinci yarıda ise orkestra Rus besteci Rachmaninoff’un Senfoni No.3, La minör, Op.44 isimli eseri seslendirdi. Rachmaninoff’un müziğinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu eser, Geç Romantik Dönem’in özelliklerini taşımaktadır. Amerikalı şef Kazem Abdullah enerjisi ile yer yer ağır seyreden bu parçayı dinlemesi oldukça keyifli bir hale getirdi.

Kazem Abdullah

Kazem Abdullah

Bilkent Senfoni Orkestrası’nın tüm konserleri gibi bu konser de biz dinleyicilere en üst düzeyde estetik zevk verirken, bizlerin Batı Sanat Müziği’ndeki değişim ve gelişime tanık olmamızı sağladı.

Yazılı Kaynaklar:

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_music

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_practice_period

http://yanflutist.blogspot.com/2015/05/muzikte-tonalite.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Tonality

https://en.wikipedia.org/wiki/Baroque_music

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_period_(music)

https://en.wikipedia.org/wiki/Romantic_music

BSO Klasikten Romantiğe-Tanıtım Broşürü

Görsel Kaynaklar:

http://romasociale.com/rinnovare-la-chiesa-in-eta-secolare-aperto-oggi-da-ravasi-e-taylor-convegno-presso-universita-gregoriana/

http://www.classicalradio.com/

http://www.baroquecds.com/

https://www.tes.com/lessons/uTI_tbjFvIi1gw/classical-period-day-1

http://fedinvestonline.info/imalrdrm-romanticism-era-music.html

http://en.ks-schoerke.de/artist/

http://www.kazemabdullah.com/media/kazem-abdullah-04/

http://senfonikankara.com/post/159453966285/bilkent-senfoni-orkestras%C4%B1-15-nisan-2017

Leave a Reply