Zaria Forman ve Sihirli Elleri / Zaria Forman and Her Magical Hands

(The English version of the interview is followed by the Turkish version.)

 

10440912_250054258516810_5708037804988456978_n

Zaria Forman, resimlerine hayran kalacağınız başarılı bir ressam. Doğanın güzelliklerini elleri ile baştan yaratıp tuvale aktaran sanatçı, üretmeyi ve keşfetmeyi çok seviyor. Çevreye karşı olan duyarlılığı sanatına yoğun bir şekilde yansıyor. Kendisi ve sanatı hakkında merak ettiklerimizi sorduk, kendisi tüm samimiyeti ile cevapladı.

GazeteBilkent: Özgeçmişiniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

New York’a yaklaşık 30 dakikalık mesafede olan Piermont, NY’da büyüdüm. 6. sınıftan itibaren Green Meadow Waldorf okulunda okudum. Bu okul, eğitime alternatif bir yaklaşımı olan, sanata çok değer veren küçük bir okuldu. Skidmore Üniversitesinde resmi sanat eğitimimi aldım ve artık büyük ölçüde Amerika’daki ve diğer ülkelerdeki sanat galerilerinde ve mekânlarda eserlerimi sergiliyorum.

Greenland #69

Greenland #69

 

GazeteBilkent: Mavi denizin simgesidir. İnsana özgürlük hissini en yoğun duygularla yaşatır. Sınırsızlığı ifade eder. Kullandığınız mavi ve tonları, resmettiğiniz okyanuslar ve buzullar bize özgür bir ruha sahip olduğunuzu söyleyebilir mi? Bu karakteriniz, resim yapma sürecinize nasıl bir fayda sağlıyor?

Kullandığım mavi tonlarıyla ilgili aslında hiç böyle düşünmemiştim ama evet, beni genel anlamda bir “özgür ruh” olarak tanımlayabilirsiniz. Kullandığım mavi tonları her zaman bir anda kaybolan -bizi kendine çeken ama bir türlü yakalayamadığımız- bir güzelliğin sembolü olmuştur. Özgür ruhum beni hep dünyanın uzak yerlerine (Maldivler ve Grönland) götürmüştür ve hala götürmektedir. Tarihimizdeki bu kaybolan anları çizerek kayda geçirme isteği benim yaratıcılığımı harekete geçirmektedir. (Bkz. 4. Soru)

GazeteBilkent: Resimleriniz çok gerçekçi, hiperralistik diyebiliriz. Genelde ressamlar bunu yağlı boya ile yapmayı tercih ederken siz pastel kullanıyorsunuz ki bence bu daha zor. Kullandığınız teknik hakkında bilgi verebilir misiniz?

Seyahat ederken yüzlerce fotoğraf çekerim. Çoğu zaman manzaranın hissini yansıtabilmek için bazı küçük taslaklar oluştururum. Stüdyoya döner dönmez, büyük çapta bir eser yaratabilmek için, gördüklerimi aklımdan ve fotoğrafa bakarak çizerim. Bazen, tasarladığım eseri yaratabilmek için suyu ya da gökyüzünü yeniden keşfeder, buzulun şeklini değiştirir ya da birkaç farklı görüntüyü iç içe koyar veya eşleştiririm. Öncelikle kalemle çok basit hatları çizerim böylece izleyeceğim ana hatları oluştururum ve daha sonra tüm renkleri avuç içi ve parmaklarımla dağıtarak ve pasteli kesip sivri taraflarıyla daha güzel detaylar oluşturarak kâğıdı boyamaya başlarım. Pastelle çizim yapma süreci basit ve anlaşılması kolaydır: kâğıdı kes, çizgileri oluştur. Gerektirdiği malzeme minimal düzeydedir çünkü kâğıdın dokusu yalnızca birkaç ince katmandan oluşan renk tutabildiği için hataya ya da tekrar çalışmaya çok fazla yer yoktur. Çok nadiren silgi kullanırım—ben “hatalarımla” çalışmayı tercih ediyorum çünkü hataları sınırlı çizgilerle düzeltmeye çalışmak hoşuma gidiyor. Sürecin basitliğini seviyorum, bu süreç bana büyük ölçüde kabullenmeyi öğretti. Eğer pastel ve kağıt bana sınır koymasaydı detaylarda kolaylıkla kaybolabilirdim ve korkarım ne zaman durmam gerektiğini ya da eserin ne zaman tamamlandığını asla bilemeyebilirdim.

Greenland #54

Greenland #54

GazeteBilkent: Resimlerinizin çoğunda buzulları ele almanızın sizin için özel bir nedeni var mı? Bu bir küresel mesaj mı?

Çalışmalarım kesinlikle Küresel Isınma Kriziyle ilgili. Ayrıca dünyanın en düşük deniz seviyesine sahip ülkesi olan ve Grönland’daki buzul erimeleri yüzünden sel felaketi yaşayan Maldivleri de çiziyorum. En büyük hayalim değişikliğe ilham olmak. Bu amaçla Drew Denny ve Lisa Lebofsky gibi sanatçı arkadaşlarımın yanı sıra ben de “Adalarda Buzul” adlı bir proje başlattım. “Adalarda Buzul Projesi” kutuplardaki buzul erimelerine, artan deniz seviyelerine karşı bilinci artırma ve bu olaylara sanat aracılığıyla kültürel ve sosyo-politik etkide bulunma amacındadır. Sanatçılar, küresel bir toplum olarak karşılaştığımız en büyük sorun olan iklim değişikliklerini insanlara aktarma açısından çok büyük öneme sahiptirler. Ben kariyerimi bilim adamlarının uyarılarını ve istatistikleri insanlara aktarmaya ve onları aydınlatmaya adadım. Bunun insanlar üzerinde bilimsel gerçeklerden belki daha derin bir etkiye sahip olacağını düşünüyorum. Sinirbilim bize, insanların davranışlarının ve aldıkları kararların her şeyden çok duygulara dayandığını söyler. Yapılan çalışmalar sanatın (ve özellikle çizim, resim, fotoğraf ve filmlerin) izleyicilerin duygularını, bir düşünce yazısı ya da bir gazete makalesinden daha çok etkilediğini gösteriyor. Benim çizimlerim manzaradaki değişim, kargaşa ve durgunluk anlarını keşfediyor ve böylece izleyicilere, belki de asla göremeyecekleri bir yerle bağlantı kurmalarını sağlıyor. Ben, tehdit altındaki yerlerin tahrip oluşundan ziyade, güzelliği aktarmayı tercih ediyorum. Eğer insanlar tahrip olmuş alanları kabul edebilseler, belki de onları korumaya ve saklamaya daha çok istekli olurlardı.

Maldives #9

Maldives #9

GazeteBilkent: Kimler ve nelerden ilham alıyorsunuz?

Çizimlerimde yansıttığım tutkum çocukluğumda ailemle dünyanın pek çok doğal alanlarına yaptığımız seyahatlerde başladı. Bu seyahatler annemin (Rena Bass Forman) güzel sanatlar fotoğrafçılığının temalarını oluşturuyordu. Sürekli değişim gösteren gökyüzünün ve denizlerin güzelliği ve büyüklüğüyle ilgili bir bakış açısı geliştirdim. Batıdaki çöllerde çok uzaklardaki fırtınaları; Hindistan’ın güneyinde muson yağmurlarını; Grönland’ın sularını aydınlatan soğuk kutup ışıklarını izlemeyi severdim.

GazeteBilkent: Gelecekte gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeni bir proje var mı? Türkiye’de sergi açmayı düşünüyor musunuz?

Şu anda Türkiye’de herhangi bir sergim yok ancak bir gün olmasını çok isterim. Eserlerimde verdiğim mesaj küresel ölçekte olduğu için amacım da dünyanın mümkün olduğunca çok yerine ulaşabilmek.

Maldives no.13

Maldives no.13

GazeteBilkent: Güzel sanatlar öğrencilerine tavsiyeler verebilir misiniz?

Sanat yapma konusunda çok tutkulu olmalısınız. Bu bir zorunluluktur. Sanatın faturalarınızı ödeme garantisi yoktur bu nedenle ne olursa olsun onu çok sevmelisiniz! Ayrıca bence en çok tutkulu olduğunuz konuyu bulmak ve sanatınızı o konu üzerinden sürdürmek de çok önemli. Eğer kalbinizin sesini dinlerseniz, onu çalışmalarınıza da yansıtırsınız sonunda sanatseverler de buna karşılık verir.

Sanatçının eserlerini takip etmek için:

Sanatçının Kişisel Websitesi

Facebook Hesabı

Instagram Hesabı

 

10440912_250054258516810_5708037804988456978_n

Zaria Forman is a successful artist who will fascinate you with her art works. Forman who recreates natural beauties with her hands and transfers them on canvas likes producing and exploring. She reflects her consciousness towards nature to her art works intensively. We asked questions about herself and her art, she answered all sincerely.

GazeteBilkent: Can you give us brief information about your background?

I grew up in Piermont, NY, about 30 min north of NYC. I went to Green Meadow Waldorf school from 6th grade through high school – a very small school with an alternative approach to education, in which art is greatly infused. After my formal art training at Skidmore college I now exhibit extensively in galle ries and venues throughout the United States and overseas.

1620371_357747934414108_4616907772148712507_n

Greenland #69

GazeteBilkent: Blue is the symbol of water. It makes people feel liberation and freedom intensely. It tells about what is beyond the limitations. Can the shades and tints of blue that you use to paint oceans and ice-fields be hinting us that you have a free spirit? How does this characteristic feature help you in your creative process?

I never quite thought about my blues that way, but yes, I am quite the free spirit. My blues have always been a symbol of a beauty that is currently fleeting –– something we are drawn to, yet can’t quite hold it in our grasp. While my free spirit is what brought me to and continues to bring me to these remote places of the earth (the Maldives and Greenland), it is this idea of what I am drawing is a record of just a fleeting moment in our history that drives my creative process. (Reference my answer to #4)

GazeteBilkent: Your paintings are very realistic, they can even be considered hyper-realistic. Most artists tend to give this effect using oil painting technique, but you prefer pastel, which I find harder. Can you give us information on the technique you use?

When I travel, I take thousands of photographs. I often make a few small sketches on-site to get a feel for the landscape. Once I return to the studio, I draw from my memory of the experience, as well as from the photographs, to create large-scale compositions. Occasionally I will re-invent the water or sky, alter the shape of the ice, or mix and match a few different images to create the composition I envision. I begin with a very simple pencil sketch so I have a few major lines to follow, and then I add layers of pigment onto the paper, smudging everything with my palms and fingers and breaking the pastel into sharp shards to render finer details. The process of drawing with pastels is simple and straightforward: cut the paper, make the marks. The material demands a minimalistic approach, as there isn’t much room for error or re-working since the paper’s tooth can hold only a few thin layers of pigment. I rarely use an eraser–I prefer to work with my “mistakes,”  enjoying the challenge of resolving them with limited marks. I love the simplicity of the process, and it has taught me a great deal about letting go. I become easily lost in tiny details, and if the pastel and paper did not provide limitations, I fear I would never know when to stop, or when a composition were complete!

Greenland #54

Greenland #54

GazeteBilkent: Most of your paintings are about ice-fields. Is there a specific reason for that? Is this for sending a message about on going global warming crisis?

My work is absolutely about the Global Warming Crisis. I also draw images of the Maldives, the lowest lying country in the world, which is flooding due to polar ice melt –– the melt happening in Greenland. My biggest hope is that I will inspire change. I, as well as fellow artists Drew Denny and Lisa Lebofsky, started a project called Ice to Islands just for that very reason. The “Ice to Islands Project” is intended to bring awareness to polar ice melt, rising sea levels, and the cultural and socio-political implications of these phenomena through art. Artists play a critical role in communicating climate change, which is arguably the most important challenge we face as a global community. I have dedicated my career to translating and illuminating scientists’ warnings and statistics into an accessible medium that people can connect with, on a level that is perhaps deeper than scientific facts can penetrate. Neuroscience tells us that humans take action and make decisions based on emotion above all else. Studies have shown that art (and in particular drawings, paintings, photographs, and film) can impact viewers’ emotions more effectively than an essay or newspaper article. My drawings explore moments of transition, turbulence, and tranquility in the landscape, allowing viewers to emotionally connect with a place they may never have the chance to visit. I choose to convey the beauty, as opposed to the devastation, of threatened places. If people can experience the sublimity of these landscapes, perhaps they will be inspired to protect and preserve them.

Maldives #9

Maldives #9

GazeteBilkent: Who or What is your inspiration?

The inspiration for my drawings began in my early childhood when I traveled with my family throughout several of the worlds most remote landscapes, which became the subject of my mother’s fine art photography (Rena Bass Forman). I developed an appreciation for the beauty and vastness of the ever-changing sky and sea. I loved watching a far-off storm on the western desert plains; the monsoon rains of southern India; and the cold arctic light illuminating Greenland’s waters.

GazeteBilkent: Do you have a project or a plan on having new exhibitions in the near future? Also, do you have a plan on having an exhibition in Turkey?

I do not currently have an exhibition in Turkey, but I would love to someday. My goal is to reach as many global locations as possible as my message is a global one.

Maldives no.13

Maldives no.13

GazeteBilkent: Can you give some advice to the students of fine arts?

You must be very passionate about making art. It needs to be a necessity. There is never a guarantee that it will pay your bills, so you have to love it no matter what! I also think it is very important to find out what subject you are most passionate about, and create art based on that. If you are following your heart, it will come through in the work, and viewers will respond.

Websites of the artist for following his works:

Personal Web Page of Artist

Facebook

Instagram

Leave a Reply