Bilkentliler Bölümlerini Tanıtıyor: Neden Psikoloji ?

Psikoloji, insan davranışlarının zihinsel aktivitelerle bağlantısının bilimsel olarak incelenmesidir. İnsanların karşılaştıkları durumlar karşısında gerçekleştirdikleri hareketler ve yanıtlar üzerine zekânın gösterdiği gelişimlepsychologyr (düşünceler ve duygular gibi) üzerine yapılan araştırmalardan oluşur. Psikolog terimi genel anlamda insanların akıllarında terapi yapan bir kişi olarak canlansa da bu durum yalnızca psikoloji alanının size sunabileceği şıklardan bir tanesidir: Klinik Psikoloji, ruhsal bozuklukların tedavisi ve çalışma alanı. Klinik psikolojide çalışan psikologlar hastalarının yaşadığı sıkıntılara tanı koymak üzere kliniklerde, hastanelerde ve özel muayenelerinde çalışırlar. Ancak klinik psikolojinin bağımlı olduğu, psikolojinin deneysel çalışma alanları bulunmaktadır.

Gelişim Psikolojisi: İnsanların bir hayat boyunca geçirdikleri fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini inceleyen alandır. Bebeklik çağındaki duygusal değişim, ebeveynliğin çocuklar üzerine etkisi, ergenlikten yetişkinliğe atılan adımlar bu alanda ele alınır.

Sosyal Psikoloji: İnsanların sosyal dünyadaki düşünceleri, duyguları üzerine çalışmalar yürüten alandır.

Kişilik Psikolojisi: İnsan kişiliği üzerine odaklanan alandır.

Endüstriyel-Örgütsel Psikoloji: İnsanların iş alanındaki davranışlarını inceleyen alandır.

Deneysel Psikoloji: Genel olarak temel gelişimler üzerine odaklanır; öğrenme, duyu organlarının işlevi, isteklendirme durumları gibi. Bu alanda laboratuvar deneyleri gerçekleşir.

Biyopsikoloji: Biyolojik unsurların davranışlar üzerine olan etkisini araştıran alandır.

Neden Bilkent Psikoloji?

Bilkent Psikoloji bölümü pek çok üniversiteden farklı olmak üzere hem (ağırlıklı olarak) bilişsel hem de klinik derslerini öğrencilerine sunmakta. Bunlarla yetinmeyip gelişimsel, sosyal, örgüt ve endüstriyel, evrimsel psikoloji gibi seçenekler sunarak öğrencilerine bulundukları bölümde ilerleyecekleri alanı seçme konusunda daha fazla seçenek sağlamaktadır.

Yüksek lisans başvurularında ise mezuniyet ortalamasının istenen düzeyde olması yeterli; ALES, TOEFL, sınavlarının ortalamasının ise yüksek olmasını beklentisi bulunmakta. Yine de Bilkent, yüksek lisans konusunda kazancı oldukça yüksek bir okul.

psyc

Kaynak;

Passer, M. W. ve Smith, R. E. (2001) Psychology, the Science of Mind and Behavior.

Leave a Reply