İrlanda yazının usta kalemi James Joyce’un “A Potrait of Artist as a Young Man” kitabından uyarlanan, “Salvation of the Stephen Dedalus – Stephen Dedalus’un Kurtuluşu” adlı tiyatro oyunu, Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından C- Blok Amfi’de sahnelendi. Oyunun yazarı ve yönetmeni, aynı bölümde öğretim üyesi olan Dr. Don Randall. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri oyuna gerek sahne önünde gerekse sahne arkasında büyük destek verdiler. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün artık geleneksel hâle gelen dönem sonu tiyatro projesi, seyir zevki açısından izleyiciye çok şey vaat ediyor.

Genç bir adamın hayat öyküsünü anlatan Salvation of the Stephen Dedalus, 19. Yüzyıl Avrupası toplumsal yaşamına ilişkin önemli ipuçları veriyor. Oyun, Stephen Dedalus’un geçirdiği dönüşümü ve idealleri uğruna yaşadığı ülkeyi terk etmesini konu alıyor.  Din, ahlâk ve politika üçgeninde, bireyin yerleşik algılara karşı mücadelesi çok güzel resmedilmiş. Dedalus’un kimlik bunalımı ve yaşadığı ülkeyle bir türlü aidiyet kuramaması oyundaki bir diğer önemli nokta. Katolik Hıristiyan inancının birey üzerindeki tahakkümünü, karakterinin yaşadığı açmazlar üzerinden okuyabiliriz. Karakterin modernite ve din özelinde yaşadığı ikilemler, izleyiciyi sorgulamaya teşvik ediyor.

Diyalogların çok yoğun olduğu oyunda, oyuncular ana dilleri olmayan bir dilde gayet güzel bir oyunculuk sergilediler. Hangi dilden olursa olsun, tiyatronun evrensel dili bütün engelleri aşıp dünyanın bütün coğrafyalarında aynı yankıyı uyandırabilecek güçte. “Salvation of the Stephen Dedalus” iyi kotarılmış bir oyun olarak, ilgiyi ve saygıyı hak ediyor.

Leave a Reply