“Çok insan anlayamaz eski musikimizden
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden”
Yahya Kemal Beyatlı

Müzik yolculuğuna 1994 yılında başlayan Bilkent Klâsik Türk Müziği Topluluğu, kuruluşundan bu güne değin başlıca kültürel değerlerimizden klâsik müziğimizi tanıma, anlama ve paylaşma amacı güdüyor. Topluluğun kuruluşu eskiye dayansa da tam manasıyla kurumsallaşmasını 2007 yılında tamamladı.

Bilkent KTMT, varlığını bir amaca dayandırmasından ötürü önemli bir yerde duruyor. Bugünün Türkiyesi’nde yaşanan kültürel çözülme ve bunun Türk Müziği’ne yansımaları karşısında takındığı tavır gayet yerinde. Günden güne maruz kalınan kültürel yozlaşmaya dur demek, Türk Müziği’ne eski kimliğini tekrar kazandırmak ve estetik kaygıları öncelemek topluluğun temel amaçları arasında.

Klâsik Türk Müziği’ni, bilhassa Bilkent’te tanıtma adına amaçladıkları ve yaptıkları başlıca faaliyetler şöyle sıranabilir:
– Bilkent KTMT Arşivi’ni oluşturmak, oluşturulacak sesli, görsel ve yazılı arşivi -ilgilenenlerle paylaşmak,
– Türk Müziği Sazları’nın öğretimini yapmak,
– Genel Müzik Teorisi, Türk Müziği Nazariyatı, Makâm-Usûl-Form Bilgisi, Türk Müziği Tarihi dersleri vermek,
– Oluşturulacak ses ve saz topluluğu ile repertuar çalışmaları yapmak,
– Açıklamalı konserler, konferans ve paneller düzenlemek,
– Bilkent KTMT Dergisi’ni önce internetten daha sonra basılı olarak yayınlamak.

Bilkent KTMT’yi, Türkiye’nin en önemli Klâsik Türk Müziği sanatçılarından biri olan Dr. Timuçin Çevikoğlu çalıştırıyor. Kendisini aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde sanatçı olarak görev alıyor. Çevikoğlu, engin bilgi birikimi ve bakış açısıyla Bilkent’te oluşturulmaya çalışılan Türk Müziği duyarlılığı adına öğrencilerine oldukça destek oluyor.

Bilkent Klâsik Türk Müziği Topluluğu, koro çalışmalarını salı günleri saat 18.00 ile 20.00 arasında, FFB 06’da (Güzel Sanatlar Fakültesi) yapıyor.

Paylaşımlarına ortak olmayı dileyen herkese kapıları açık.

Leave a Reply