Öğrencilik dönemimizin büyük bir çoğunluğu okulda geçiyor. Bu dönemde, farklı sorunlarla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz bir durum; ancak bölümümüzün problemleri hakkında yaptığım küçük çaplı ankette, birçoğumuzun bu problemleri göz ardı etmekte olduğunu fark ettim.

Yaptığım bu anketin amacı; Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı olan, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü öğrencilerinin ve öğretmenlerinin, bölümleri ile ilgili fark ettikleri sorunları su yüzüne çıkarmak. Anketin sonucunda en çok ilgimi çeken şey, bölüm olarak aslında bütün problemlerin farkında olduğumuzu görmekti; ancak ne yazık ki bu sorunları çözmek için atılan adımlar yeterli değil. Bu, aslında bütün problemlerin temelini oluşturmakta.

Bütün bir anketi aktarmak yerine, dikkatimi çeken ve çoğunluk tarafından fark edilen problemlere değinmek istiyorum. Bölümümüzdeki en yüksek kredili ders olan tasarım dersi için dönem dönem Ankara dışına gezilerimiz olmakta; fakat bu gezilerimizin masrafları öğrenciler tarafından karşılanıyor. Öğretmenlerimiz, düzenlenecek geziler öncesi okulumuzdaki gerekli yerlere bu konu hakkındaki isteğimizi iletse de bu yerlerden olumlu bir geri dönüş alınamamakta. Öğrenciler bu masrafları karşılamak zorunda olmadıkları halde, dersten geçebilmek için bunu kabullenmiş durumdalar.

Şikâyet edilen bir diğer konu, tasarım dersi için alınan pafta ve harita çıktılarının sayıca çok fazla olması. Haftada en az bir kez sunum yaptığımızı göz önüne alırsak, bir yılın sonunda çöpe atmak için elimizde sayfalarca kâğıt birikiyor. Bütün öğrenciler sunumun görsel tarafının ciddiyetinin farkında olmasına rağmen, en azından son sunuma kadar projelerini bilgisayar ortamında projektör kullanarak sunabilme arzusunda. Biz Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü olarak, kent ormanlarına ve kentteki ağaçlar tarafından oluşan doğal koridorlara önem veren bir bölümüz. Bölümümüzde bu değerler benimsenerek projeler çıkarılmalı; bu ilkemizi kâğıt israfı yaparak görmezden gelmemeliyiz.

Derslerimiz gereği, analitik düşünme tarzına ve üç boyutlu anlama kapasitesine sahip olmak öğrenciler için çok önemli bir artı. Bu yüzden, öğrenciler analitik geometri dersinin mutlaka bölüm dersi olması gerektiği kanısındalar. Bu konu hakkında gerekli yerler ile irtibata geçildiğinde, öğrencilere integral veya türev gibi konuların anlatımı olmadan analitik geometri dersinin eklenemeyeceği söylenmiştir. Hâlbuki analitik geometri için bahsedilen konuların bilinip bilinmemesi sorun teşkil etmemektedir.

Yazının başında da değindiğim gibi, birçoğumuz bahsettiğim bu sorunların farkında. Bu insanların problemleri göz ardı etme sebebi ise bunların çözüme kavuşmayacağına inanmaları. Hâlbuki mantıklı açıklamalarla, güçlü ve kararlı bir toplulukla fikirlerimizi sunabilirsek, istediğimiz şartlara ulaşabiliriz ya da bu şartları bizden sonra gelecek öğrencileri için sağlayabiliriz. Önümüzdeki en büyük engel duyarsız kalabiliyor olmamız. Bana göre duyarsızlık, bulaşıcılığı çok ciddi boyutta olan bir hastalık. Bu yüzden, problemlerimizin farkında olmaktan çok, harekete geçebilmenin cesaretine sahip olmalıyız.

Leave a Reply