Genç Aydınlanma Kulübü “Federal Sistem” başlığı altında bir tartışma toplantısı düzenliyor.

Bazı politikacılar, devlet görevlileri ve sivil toplum örgütleri tarafından son dönemde yoğun bir tartışma konusu yapılmış olan Özerklik/Federal Sistem konularını Bilkent Üniversitesi’nde tartışmaya açılıyor. Medyada ve diğer birçok ortamda bu tarz taleplerin ve fikirlerin sınırları maalesef hep belirsiz kalmaktadır. Türkiye’de muhtemel bir “federal sistem”in kimliği noktasındaki tartışmalar hep kavramlar üzerinde kalmış, altının doldurulması noktasında çok fazla gayret sarf edilmemiştir. Tartışma Toplantısında, başlıca bu tarz taleplerin toplumda ne derecede ve hangi anlamlarda vücut bulduğu, böyle bir sistemin muhtemel ekonomik, politik ve kültürel karakterleri ve fizibilitesi, ülkemiz üzerinde yaratacağı muhtemel etkiler noktasında fikirlerimizi paylaşılacaktır. 28 Nisan Perşembe günü saat 17.40 BZ-01 de gerçekleşecek olan toplantıya bütün Bilkentliler davetlidir.

Leave a Reply