GazeteBilkent Kampüs birimi olarak başlattığımız ve ilginizi çekeceğini ümit ettiğimiz “Kitapları Dünyaca Okunan Bilkentli Yazarlar” yazı dizimizde bu sefer Uluslararası İlişkiler bölümünden Ersel Aydınlı’yı ağırlıyoruz.

ersel

Ersel Aydınlı, doktorasını 2002’de McGill Üniversitesi’nden almış, doktora sonrası çalışmalarını Harvard Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Araştırmaları uluslararası ilişkiler kuramı, güvenlik, küreselleşme ve terörizm konularında yoğunlaşan Dr.Aydınlı, 2007-2010 döneminde Uluslararası İlişkiler bölüm başkanlığı yaptığı Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Center for Eurasian Strategic Studies, McGill Üniversitesi, Washington Institute for Near Eastern Policy’de çalışmış ve George Washington Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinde bulunmuştur. Eylül 2010’dan bu yana Türkiye Fulbright Komisyonu’nun genel sekreterliğini yürütmektedir.

Uluslararası ilişkiler teorisi, Dış Politika Analizi ve Uluslararası Terörizm derslerini veren ve özellikle Türkiye’nin dış politikası konusunda da çokça fikir beyan eden Dr.Aydınlı’nın makaleleri Journal of Peace Research, Review of International Studies, Foreign Affairs, Security Dialogue, International Studies Perspectives, Terrorısm and Political Violence, Middle East Journal ve Studies in Conflict and Terrorism gibi dergilerde yayımlanmıştır.

Globalization, Security, and the Nation State:Paradigms in Transition ve Emerging Transnational Security Governance adlı kitapların editörü, Yöntem,Kuram,Komplo başlıklı kitabın ise ortak yazarıdır. Dr.Aydınlı doğayı koruma etkinliklerine ve seyahate meraklıdır.51OsYQG7-oL

Kitapları Dünyaca Okunan Bilkentli yazarlardan Ersel Aydınlı’nın bazı kitapları:

– E. Aydınlı, Emerging Transnational (In)security Governance: A Statist Transnationalist
Approach, London: Routledge.

– E. Aydınlı, E. Kurubas & H. Ozdemir (2009), Yöntem, Kuram, Komplo Türk
Uluslararası İlişkiler Disiplininde Vizyon Arayışları, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

– E. Aydınlı & James N. Rosenau, eds. (2005), Paradigms in Transition: Globalization,Security, and the Nation State. Albany, NY: SUNY Press.

Leave a Reply