QS World University Rankigs’in 29 Nisan 2015’te hazırlamış ve yayınlamış olduğu alan sıralama raporuna göre Bilkent Üniversitesi 6 bölüm dalında dünya sıralamasında kendine yer buldu.

Hazırlanan raporda sıralamada ilk 50 üniversitenin dışında kalanlar 50’şerli gruplar halinde verilmiştir.

İşte Bilkent’in dünya sıralamasına giren bölümleri ve bölüm bilgileri;

 

– Fizik 

Fizik Bölümümüz güncel eğitim felsefesi açısından öğrencilerin temel bölüm derslerini aldıktan sonra özel yönelimlerini kendilerinin belirleyeceği, geniş bir seçmeli ders havuzundan dersler alarak kariyerlerini düzenlemelerini hedeflemektedir. Seçmeli dersler öğrencilerin fizikte lisansüstü programlara yönelmelerine olanak vereceği gibi, disiplinler arası araştırma alanlarına da kendilerini hazırlamalarını sağlamaktadır.

Bölümün önemli hedeflerinden biri ise öğrencilerin ilk yıldan itibaren projeler aracılığıyla araştırma tecrübesi kazanmaları; yaz stajı vasıtasıyla da gerek araştırma yapan şirket ve kurumlarda, gerekse üniversite-tabanlı araştırma gruplarında deneyim edinmelerinin önünün açılmasıdır.logo

 

 

– Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Sistemleri

Bölümün eğitim programı, veri tabanı ve ağ iletişimi uygulamaları, internet tabanlı sistemlerin geliştirilmesi ve yazılım teknolojileri gibi güncel konuları içerir. Öğrenciler, teknik becerilerini temel işletme ve iletişim konulu derslerle destekler. Bilkent Üniversitesi’nin teknolojik altyapısı, derslerin önemli bir bölümünü kapsayan laboratuvar çalışmalarına sağlam bir temel oluşturmaktadır.

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, sektörün önde gelen firmalarıyla yaptığı anlaşmalar doğrultusunda eğitim programını çeşitli ders, proje ve uygulamalarla güçlendirmektedir. Ağ teknolojilerinde Cisco Systems, veri depolama ve güvenliğinde EMC, iş zekasında Oracle, ileri düzey grafik programlamada CUDA, kurumsal kaynak planlaması, büyük veri ve veri analitiği konusunda IBM ve SAP ile gerçekleştirilen çözüm ortaklıkları, öğrencilerin bilişim endüstrisiyle güçlü bağlar kurmalarını sağlar.

 

– İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümümüz, dört yıllık lisans eğitimi süresince en önemli edebiyat ve eleştiri akımları ışığında görsel ve işitsel eğitim tekniklerinin kullanıldığı modern bir eğitim programı uygulamaktadır.

Bölümde üstün İngilizce bilgisine sahip, çağdaş öğretim yöntemlerini özümsemiş, İngiliz edebiyatı ve kültürüne hakim, İngiliz dili ve edebiyatı konularında dünyada meydana gelen gelişmeleri takip edebilen, eleştirel okuma ve düşünme kabiliyetleri üst düzeyde öğrenciler yetişmektedir. Bölüm öğrencilerinin farklı ders seçenekleri onların kişisel gelişimine olanak sağlar. Çeşitli yabancı diller (Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Rusça, Arapça), sosyal bilimler (psikoloji, uluslarası ilişkiler, siyaset bilimi), bilgisayar uygulama, müzik ve güzel sanatlar konularında aldıkları derslerle öğrenciler kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olmaktadırlar.

 

ingiliz-dili-ve-edebiyatı

 

– Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği bölümümüz; tasarım ve üretim sürecini temel yönleriyle ele alan, bilgisayar becerisinin mühendislikteki önemini vurgulayan Makine Mühendisliğine giriş dersleri ile başlar. Programımızın ikinci yılında Makine Mühendisliği konusu kapsamlı çalışmalarla derinlemesine ele alınmaktadır. Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi konuları ve Mekanik & Malzeme konuları bütünleşik olarak işlenmektedir. Bu yaklaşım programımızın üçüncü yılında da Dinamik ve Kontrol konularının bütünleşik işlenmesi ile devam etmektedir.

Eğitimlerinin her yılında hem dersler hem de projeler yardımı ile öğrencilerimizin tasarım ve üretim konularında hem uygulamalı hem de bilgisayar destekli olarak tecrübe kazanmaları sağlanmaktadır.

 

– Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, bilimsel atmosferi ve teknolojik olanaklarıyla ileri düzeyde bir mühendislik eğitimi vermektedir. Öğrenciler, araştırmacı kimlikleriyle öne çıkan, modern mühendislik uygulamaları geliştirebilen mühendisler ve bilim insanları olarak yetişir. Bölümün akademik kadrosu, yaptıkları bilimsel çalışmalar ve yurtdışı bağlantılarıyla, yazdıkları makaleler ve kitaplarla dünyaca tanınmaktadır. Öğretim üyelerince kurulan ve yönetilen Akustik ve Sualtı Teknolojileri, Nanoteknoloji ve Ulusal Manyetik Rezonans araştırma merkezlerinde ülkemizin birçok önemli projesi yürütülmektedir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Amerikan üniversitelerini değerlendiren Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET) adlı kuruluş tarafından akredite edilmiştir. Bölüm, en iyi uluslararası dergilerde yapılmış yayınlara ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre dünyadaki elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri arasında üst sıralardadır.

IMG_7527

 

–  Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün lisans programı Türk siyaseti, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, sosyokültürel çalışmalar ve kamu yönetimi gibi güncel başlıklardan oluşur.

Bölümde verilen eğitim, toplum-devlet etkileşimi, farklı devlet ve yönetim biçimleri, siyasal yapıların toplum ve uluslararası ortamla bağlantıları, siyasetin ekonomi ve hukukla ilişkisi, Türkiye ile karşılaştırmalı olarak kamu politikaları yapım süreçleri, dünya politikası gibi konulara ve siyasette küresel sorun ve çözümlere odaklanmaktadır. Politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında toplumu değerli bir oyuncu olarak gören, yerel yönetimlerde idari, ekonomik ve politik otoritenin ortak kullanımına önem veren kamu yönetişimi de program kapsamındadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü ise, uluslararası ilişkiler ve dış politika kuramlarını Türk ve dünya politikasının uygulama alanlarına yansıtabilen mezunlar vermektedir. Lisans programı, öğrencileri uluslararası ilişkiler dinamiklerine ve politik gelişmelere bilimsel bir anlayışla yaklaşabilecekleri bilgi seviyesine ulaştırır. Öğrenciler, genel uluslararası ilişkiler konularının yanı sıra Avrupa Birliği, Rusya, Orta Asya, Orta Doğu ve Kafkaslar gibi Türkiye’nin stratejik konumunu yakından ilgilendiren alan çalışmalarında yüksek düzey sorumluluk alabilecek biçimde yetişirler. İlgileri doğrultusunda Almanca, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince gibi yabancı diller de seçerek gelecekteki akademik ve profesyonel çalışmalarına çokkültürlü bir zemin oluşturabilirler.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, yayınları dünyaca okunan öğretim üyeleri ve prestijli kuruluşlarda görev yapan mezunlarıyla bu alanda önde olmak isteyenlerin hedefidir.

 

Leave a Reply