Uluslararası ilişkiler, küresel ve bölgesel düzeyde politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri; devletlerin, örgütlerin ve diğer güçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen bilim dalıdır. Bölüm, uluslararası ilişkiler ve dış politika kuramlarını Türk ve dünya politikasının uygulama alanlarına yansıtabilecek mezunlar vermektedir. Bölümü tercih eden öğrenciler, uluslararası ilişkiler teori derslerinin yanı sıra AB, Rusya, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslar gibi Türkiye’nin ve dünyanın geri kalanının durumunu yakından ilgilendiren ülkeler ve bölgelerle ilgili dersler almaktadırlar. Bunun yanında her uluslararası ilişkiler öğrencisi, mutlaka birkaç yabancı dil öğrenmelidir. Bunlar; Rusça, Arapça, Fransızca, İspanyolca ve Japonca gibi diller olabilir.

2_s Bölüm mezunları T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C.Ekonomi Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, EPDK, Milli İstihbarat Teşkilatı vb. gibi devlet kurumlarında çalışabilecekleri gibi; özel sektörde de görev almaktadırlar. Mezun kişiler aynı zamanda, NATO, UN, OECD, IMF vb. gibi uluslararası örgütlerde ve organizasyonlarda görev yapmaktadırlar. Son zamanlarda artan danışmanlık şirketlerinde de uluslararası ilişkiler mezunlarını görmekteyiz. Bunların yanında  mezunlar, hem ulusal hem de uluslararası sivil toplum örgütlerinde en üst makamlara kadar yükselebilmektedir. Uluslararası ,lişkiler alanında yer alan öğretim üyesi boşluğu da mezunlar için bir avantaj niteliği taşımaktadır.  Bütün bunlar Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarına değil, her uluslararası ilişkiler mezununa has özellikler ve hedeflerdir. Şimdi gelelim Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne:

Bilkent Uluslararası İlişkiler’de her üniversitede olması gerektiği gibi eğitim dili İngilizce’dir. Herhangi bir şekilde Türkçe eğitim yapılamaz. (Mevcut hocaların yarıya yakını yabancı olduğu için bu imkansız hale gelmektedir.) Bilkent’e gelmeden önce iyi bir İngilizceye sahipseniz ne ala, direkt bölüme başlar, derslerde aktif olursunuz. Ancak İngilizceniz yoksa Bilkent Hazırlık Okulu’nda (BUSEL) sizi zorlu bir süreç beklemektedir. Bu süreci atlattıktan sonra bölümünüze geçer, ilk iki yıl uygarlık tarihi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkilere giriş, bilgisayar bilimi, ekonomi, istatistik, sosyoloji, sosyal psikoloji ve felsefe gibi temel teori derslerini alırsınız. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler’de yer alan öğretim üyelerinin kalitesi ve öğrencilere sağladıkları teşvik sayesinde bu dersler size ilk etapta kolay gelecektir. Tarih, felsefe, psikoloji ve ekonomi alanında deneyimli öğretim üyeleri sizlere yol gösterecektir. Bilkent Uluslararası İlişkler öğretim üyeleri diğer üniversitelerden oldukça farklıdır. Her öğretim üyesinin haftada en az iki gün ofis saati bulunmaktadır. Bunun yanında öğretim üyesinin müsait olduğu diğer gün ve saatlerde ofisini ziyaret edebilir ve anlamadığınız konular hakkında tartışabilirsiniz. Bunun yanı sıra okulun içinde yer alan kafeteryalarda da kahve içerken, bir şeyler atıştırırken öğretim üyeleriyle güncel konular ve dersler üzerine fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz.

imagesBilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 3. sınıftan itibaren bölüm derslerine ağırlık verilmektedir. Bunun yanında seçmeli dersler yer almaktadır. Seçmeli dersler için öğrenciler, ileride kariyerlerini çizmek istedikleri alan doğrultusunda dersler alabilirler. Bunlara ek olarak dil dersleri de alabilirler.

Bunların yanı sıra derslerde anlamadığınız yerleri kolaylıkla sorabilirsiniz. Öğretim üyeleri bu noktalarda da sizlere yardımcı olacaklardır. Sınıfta tartışma ortamının yanı sıra online tartışma ortamları öğretim üyeleri tarafından hazırlanır. Öğrencilere bir tartışma sorusu ve konu hakkında küçük bir bilgi verilir. Bu çerçevede öğrenciler düşüncelerini açıkça beyan edebilmektedir.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler’in en büyük avantajlarından bir tanesi de öğrencilerine yabancı dil seçenekleri sunmasıdır. Arapça, Rusça, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Japonca, Yunanca, Çince, Kürtçe ve İtalyanca gibi dil seçenekleri öğrencilere sunulmaktadır. Öğrenciler bu aldıkları yabancı dil derslerini seçmeli ders olarak saydırabilmektedirler.

Bir Uluslararası İlişkiler öğrencisinin olmazsa olmaz ihtiyacı, bilgi kaynaklarına, makalelere ve uluslararası veritabanlarına erişimdir. Bilkent Üniversitesi kütüphanesi ve Bilkent Üniversitesi kütüphanesi veritabanları da öğrencilere bu konuda geniş bir yelpaze sunmaktadır.

pbilgin-200x300Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyelerince gerçekleşen simülasyonlar, öğrencilere bir anlamda pratik alanı sunmaktadır. Bu sayede öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgileri bu alanlarda kullanabilmektedirler.

Bölümün bir diğer avantajı da Erasmus ve Exchange konusunda hem ülke hem okul bazında geniş bir seçenek sunmasıdır. Bu programlar çerçevesinde ABD’de, Güneydoğu Asya ülkelerinde ve Avrupa’da yer alan seçkin okullarda eğitim alınabilmektedir. Erasmus ve Exchange olanaklarının yanı sıra yandal programları da öğrencilere sunulmaktadır. Bilkent Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin yandal konusundaki tercihleri genellikle ekonomi, siyaset bilimi, tarih ve psikoloji üzerinedir.

norman_stoneAynı zamanda okulumuza düzenli olarak gelen alanlarında uzman profesörler, uzmanlar, CEO’lar, büyükelçiler, siyaset adamları, devlet adamları konferans vermekte ve öğrencilerin gelecekle ilgili verdikleri kararlarda etkili olmaktadırlar. Üniversitemizi ziyaret eden TÜBİTAK, Dış İşleri Bakanlığı, Merkez Bankası ve özel şirket yetkilileri, öğrencilere kurumlarındaki iş ve staj olanaklarından bahsetmektedirler. Bunun yanı sıra Bilkent Uluslararası İlişkiler’de mezun olmuş hem özel hem de kamuda önemli mevkilerde yer alan mezunlar da konferanslara katılmakta ve öğrencilerin sorularını yanıtlamaktadırlar. Okulun bünyesinde yer alan ve tamamen öğrenci odaklı öğrenci kulüpleri de öğrencilerin iş hayatını görmesi ve tecrübe kazanmaları için çok iyi bir fırsattır.

Bölüm, öğrenci ve mezunları için her akademik yıl sonunda T.C. Dışişleri Bakanlığı sınavlarına hazırlık kursları düzenlemektedir. Bu kursun içeriği, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Ekonomi Bakanlığı uzman yardımcılığı sınavlarına yönelik olarak da yapılandırılmıştır.

hakan_kirimliBilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, makaleleri ve kitapları dünyaca okunan öğretim üyeleri ve kariyerlerini prestijli kuruluşlarda sürdüren mezunlarıyla bu alanda önde olmak isteyenlerin hedefidir. Mezunların çalıştıkları kurumlara Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Maersk, NATO Daimi Temsilcilikleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Philip Morris International, Pirelli, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Türkiye İş Bankası örnek gösterilebilir. Bonn, Cambridge, Duke, Georgetown, Groningen, Harvard, Johns Hopkins, London Metropolitan, Nottingham, Pittsburgh, Southern California ve Toronto gibi üniversiteler ise yüksek lisans ve doktora yapanların tercihlerindendir.

Bütün bunlar Bilkent Üniversite’sinin sunduğu avantajlardır. Ancak bir de bu işin bir zorluğu var.

Bilkent Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptıran her öğrenci zorlu akademik makale yazma süreçlerine hazırlıklı olmalıdır. Diğer bölümlere kıyasla bölümümüz tamamen akademik makale üzerine dayalıdır. Bunun üzerinde yer alan kurallar, intihal uyarıları ve makaleleriniz üzerine hocalarınızın çok düşmesi size angarya gibi gelebilir. Ancak bu durum ileride tez yazımınız süresince ve yüksek lisans yapacağınız yıllarda sizlere büyük avantaj sağlayacaktır.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü sadece makale yazmayı değil aynı zamanda çok fazla sayıda makale okumayı, onların analizini yapmayı ve diğer okunan makalelerle karşılaştırmayı gerektirir.

Bir diğer zorluk da eğitim dilinin İngilizce olmasıdır. İngilizce’nin haricinde başka bir dilin kabul edilmemesi, sınavların sürekli İngilizce konuşma ve yazma şeklinde olması da bazı öğrencileri zorlamaktadır. Bunun yanında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölüm derslerinin hemen hemen hepsinin katalog not çizelgesi diğer bölümlerden farklıdır. Örneğin herhangi bir sosyal bilimler bölümünde bir ders için A alma taban sınırı 95 iken, uluslararası ilişkiler dersinde 96’dır. Bu gibi zorluklar da bölümümüzde mevcuttur.

Bunun yanında Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi bir hukuk ve tıp öğrencisinden tamamen farklı bir sistemle hareket etmelidir çünkü tıp ve hukuk öğrencileri bölümlerinden mezun olduklarında doktor, avukat, hâkim veya noter gibi unvanlara sahip olabiliyorlar. Ancak Uluslararası İlişkiler mezunlarını iş hayatı için çok geniş seçenek listesi beklemektedir. Alınan dersler, öğrenilen diller, gidilen konferanslar ve yapılan stajlar mezunlarımızın kariyerlerini belirleyecektir. Bu nedenle Uluslararası İlişkiler öğrencisi kendini her daim geliştirmek, bilgilerini güncellemek, İngilizcenin yanında birkaç dil öğrenmek, uluslararası konferanslara katılmak veya oralarda görev almak zorundadır.  Aynı zamanda, yaz tatillerini hedeflediği kurumlarda stajlar yaparak geçirmek, oralardan referanslar bulmak, bilgi toplamak ve iş tecrübesi edinmek Uluslararası İlişkiler öğrencileri için olmazsa olmazdır. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, sizlere bu olanaklardan bir kısmını sunmakta ve sizin kendinizi geliştirmeniz için de yukarıda bahsettiğim girişimlerde bulunmaktadır. Aksi takdirde hiçbir özveride ve girişimde bulunmadan sadece Bilkent Uluslararası İlişkiler’den mezun olmak zaman kaybı olacaktır.

Kısacası, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrenciye birçok avantaj katmaktadır. Haliyle bu avantajlar belli zorluklara göğüs gerilerek elde edilmektedir. Alanında uzman olmak isteyenler ve gerçek anlamda Türk dış politikasına ilgi duyanlar, uluslararası organizasyonların yapılanmasından işleyişine kadar her yönü incelemek isteyenler, özel şirketlerin dış ilişkiler departmanlarında çalışmak isteyenler ve bölüm derslerine gerçek anlamda severek çalışanlar, fikirlerini belli konseptler altında yazıya ve söze dökebilenler bu bölümü tercih etmelidir. Yukarıda da belirttiğim gibi bir Uluslararası İlişkiler öğrencisi kendini geliştirmek, hedeflerini belirlemek zorundadır. Aksi takdirde hayal kırıklığına uğrayabilir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: http://ir.bilkent.edu.tr/?lang=tr

Leave a Reply