533481_123569664466483_667764756_n1

Bilkent IEEE web tasarım eğitimlerine başlıyor! Eğitimlerin amacı katılımcılara sıfırdan web tasarımını öğretmek. Katılımcıları eğitim sonunda kendi web sitelerini yapabilecek düzeye getirebilmek hedefleniyor. Eğitimlere katılmak için ise hiçbir ön bilgi gerekmiyor.

Toplamda 14 oturumdan oluşan WebWorks’ün konuları oldukça kapsamlı. Öncelikle web sitesinin iskeletini oluşturan HTML öğretilecek. Sonrasında CSS ile bu siteye estetik unsurlar katılacak, interaktif bir site tasarlayabilmeyi sağlayan JavaScript anlatılacak. PHP formlarla çalışmak ve oturum düzenlemek, MySQL ile veritabanı yönetmek öğretilecek. Bu anlatılanların havada kalmaması için, her oturumda basit örnekler yapılacak ve bazı oturumlar sadece lab çalışmaları yapmak için ayrılacak.

WebWorks için gerekli programların kurulumu ilk oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum, ayrıca Bilkent IEEE’nin bir alt komitesi olan WebTeam’in tanışma toplantısı.

WebWorks etkinliğinin ilk oturumu 25 Eylül, 17:40’ta B206’da yapılacak.

Leave a Reply