Geçtiğimiz Aralık ayında MUNTR’a hazırlık amacıyla yapılan EuroAsia eğitim konferasından sonra, bu yılki MUNTR, 5-9 Mart arasında, Antalya’da Side’deki Sueno Hotel’de gerçekleşecek.  Bu yıl 8.si düzenlenen konferans, Türkiye çapında yapılan ilk ve en büyük MUN konferansı olmakla beraber, yine Türkiye çapında UN ve NATO tarafından tanınan tek konferans olma özelliğine sahip.

MUN konferansları nedir, bunu öğrenmek isteyenlere;

Birleşmiş Milletler sistemi baz alınarak; 16-25 yaş arası lise ve üniversite öğrencilerinin kendilerine verilen ülkeler hakkında araştırmalar yapıp, küresel sorunları inceleyip, bunlara olası çözümler bulmak için kendi ülkelerini temsil edip, diğer katılımcılarla müzakere yapma olanağını sağlayan konferanslardır.

Bu konferanslar sayesinde katılımcılar topluluk önünde kendilerini ifade edebilme, iyi seviyede İngilizcelerini kullanarak düşüncelerini belirtip, bu dilde tartışıp müzakere edebilme, dünya gündemiyle ilgilenme ve küresel sorunlara çözüm yolları bulmak için fikir yürütebilme gibi daha pek çok konuda kendilerini geliştirebiliyor.

İngilizce tartışmalar ve lobi faaliyetlerinden oluşan konferanslarda, komitelerin amacı güncel sorunların gelecekte alabilecekleri haller öngörmek ve ileri bir tarihte delegelere bu sorunları tartıştırmaktır.

Bu yılki konferansın tartışma konuları ise aşağıdadır;

Genel Tema: Demokratikleşme ve Kriz Yönetimi
Slogan: İşbirliği Yoluyla Değişim
1)      Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi
•         Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Güvenlik ve İşbirliğinin Güçlendirilmesi
•         Küçük ve Hafif Silahların Yasadışı Ticareti ve Bu Silahların
Terörist Grupların Eline Geçmesinin Önlenmesi
2)      Sosyal, Kültürel ve İnsani Komite
•         Irk, Cinsiyet ve Dine Dayanan Ayrımcılığın Önlenmesi
•         Çocuk Haklarının İhyası ve Korunması
3)      Hususi, Politik ve Dekolonizasyon Komitesi
•         Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Reformu
•         Demokrasinin İnşası için Yeni Stratejiler Geliştirilmesi:
Demokratikleşme ve Egemenlik
4)      Hukuk Komitesi
•         Silahlı Çatışmalar ve Sonrasında Hukukun Üstünlüğü ve
Sivillerin Korunması
•         Paylaşılan Doğal Kaynaklar: Tahsis, Muhafaza ve Yönetim
5)      Uluslararası Adalet Divanı
•         Slovenya v. Hırvatistan : Deniz ve Kara Sınırı Sorunu
•         Pakistan v. Hindistan : Kaşmir
6)      G -20 Zirvesi
•         Küresel Krizden Çıkmanın Yolları: Katılık veya Canlılık
•         Sahra-Altı Afrika’da İstikrarın Sağlanması için
Sürdürülebilir Kalkınmanın İnşası
7)      Dünya Sağlık Örgütü
•         Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarla Mücadele
•         Tıptaki Fikri Mülkiyet Hakkının Halk Sağlığına Etkisinin İncelenmesi
8)      Afrika Birliği Genel Meclisi
•         Afrika’da İstikrar için Risk Teşkil Eden Hususların Tespiti
ve Önlenmesi
•         Kalkınma Yoluyla Birlik: Afrika’daki Politik, Sosyal ve
Ekonomik Problemlerden Doğan Çok Yönlü Engeller
9)      Güvenlik Konseyi
Açık gündem yöntemi uygulanacak ve toplantılar sırasında çıkarılacak marazi krizler yoluyla tartışmaların yürütülmesine çalışılacaktır.
10)  Tarihi Güvenlik Konseyi
Açık gündem uygulanacaktır. 1948 yılı ele alınacak, Filistin-İsrail, Kaşmir ve Sovyetler Birliği’nin Berlin kuşatması gibi sorunlar tartışılacak ve yine marazi krizlerle bu tartışmalar desteklenecektir.
11)  Fütüristik NATO

Komitenin amacı güncel sorunların gelecekte alabilecekleri halleri öngörmek ve ileri bir tarihte delegelere bu sorunları tartıştırmaktır. Delegeler 2022’nin NATO’sundaymış gibi müzakerelerde bulunacaktır.

Leave a Reply