Ankara’da Bizans: Ivana Jevtic- Geç Bizans Dönemindeki Sanatçılar: Michael Astrapas ve Eutychios’un Atölyeleri

Ankara’da Bizans etkinlikleri serisinin ilk konferansı 17 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00-12.00 arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tuğrul İnal Salonu’nda gerçekleşecek. Konuşmacı Ivana Jevtic, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Konferans Geç Bizans Dönemi’nin en bilinen sanatçılarından olan Selanikli Michael Astrapas ve Eutychios’un atölyelerine odaklanacak. Sanat eserleri 1295’te Ohrid’deki Virgin Peribleptos Kilisesi duvar resimlerini yapmalarından, 1321 yılında Čučer’de St. Niketas kilisesinin dekorasyonlarını yapmalarına kadar takip edilebilir. Michael Astrapas ve Eutychios’un çalışmaları, Paleologan hanedanlığı döneminde Bizans İmparatorluğu ve Sırbistan Krallığı arasındaki yoğun sanat etkileşimini göstermektedir. Dahası, Michael Astrapas ve Eutychios erken Palaeologan sanat eserlerinin en önemli örneklerini vermişlerdir ve Geç Bizans Dönemi’nin gelişimini etkilemişlerdir. Konferans bu iki ressamın sanat kültürünün Selanik, İstanbul ve Athos Dağı gibi önemli merkezlerde ortaya çıktığını göstermektedir.

Leave a Reply