Pizza, piza, pisa… Nedir bu ünü kıtaları aşmış uluslararası öğrenci değerlendirme testi? Önce doğrusunu yazalım kargaşaya mahal vermeden, PISA (Programme for International Student Assessment). OECD tarafından her üç yılda bir kez yaklaşık 70 ülkede belirli yaş grubundaki öğrencilere kendi anadillerinde yapılan bir test Pisa. Katılımcı her ülkenin kendi milli eğitiminden sorumlu kurumu, ki bu bizde Milli Eğitim Bakanlığı oluyor, OECD’ye başvurup yaptırıyor bu testi. Peki neyi amaçlıyor bu test ya da ne ifade ediyor ülkeler için? Ülkeler bu testi eğitim kalitelerinin uluslararası platformdaki sıralamasını görebilmek, eğitim sistemlerindeki sorunları tespit edebilmek amacıyla yaptırıyorlar. Sınavda öğrenciler bilim, matematik ve kendi anadillerinde okuduğunu anlama olarak bu üç temel kısımdan oluşan bu teste tabi tutuluyorlar. Evet, sınavın ne olduğuna, neye benzediğine ve amacına değindikten sonra gelelim asıl konuya yani Türkiye’nin bu testteki karnesine. 2015 yılında yapılan Pisa testinde 70 ülke arasında Türkiye bilim alanında 52’nci, matematik alanında 49’uncu ve okuduğunu anlamada 50’nci sırada. Bu sıralamalarla genelde 52’nci sırada oluyoruz ülkece.

Şimdi bakalım, 70 ülke arasında 52’nci olan, daha doğrusu olabilen bir eğitim sistemimiz var. Burada suçlunun kim olduğunu aramaya kalkarsak eminim zorlanacağız ama en masumun öğrenciler olduğu kesin, çünkü Singapurlu öğrencilerin, ki 2015 Pisa testinde 1. sıradalar, bizim öğrencilerimizden eğitim sistemleri dışında farkları olmasa gerek.

Çok Çalışmamız Lazım Çok!

Güzel dilimizde çokça kullanılan bir deyiş vardır, Perşembe’nin gelişi çarşamba’dan belli olur. İşte tam da burada temelinde eğitim olan bu sorunu ekonomiyle ilişkilendirmemiz gerekiyor. Yüksek teknolojinin, katma değeri yüksek mal üretiminin, inovasyonun dillerden düşmediği günümüzde, şuan için dünyada 50’nci sırada olan bizlerin, gelecekte uluslararası rekabette nasıl ayakta kalacağı kocaman bir soru işareti olarak oracıkta bekliyor. İktisatçıların büyüme modellerinden genellikle eksik etmediği “human capital” yani eğitilmiş insan gücünü ve üretimde kullanılan yüksek teknolojiyi kimlerden üretmesini bekleyeceğiz gelecekte? Eğitimde ilk 10’a sokamadığımız gençlerimizden gelecekte bunları beklemek ve bizleri en büyük 10 ekonomi içine sokmalarını istemek takdir edersiniz ki adil olmaz.

Üretmek, kaliteli üretmek ve böylece ayakları yere sağlam basa basa büyümek için iyi eğitilmiş insan gücüne yani bu gençlerimize ihtiyacımız çok fazla. Eğitim sistemimizde bir an önce gerekli reformları gerçekleştirmek ülkemiz ekonomisi için oldukça önemli. PISA’nın kulesine ne gibi bir katkısı oldu bilinmez ama eğitimin belinin doğrulmasına katkısının büyük olduğu, olacağı bir gerçek.

KAYNAKÇA

http://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/pisa-2016-sonuclari-ve-turkiyenin-cozemedigi-matematik-1090252/

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-38219262

 

 

Leave a Reply