Yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin günümüz Dünyası için  payı gün geçtikçe daha da artmaktadır. Özellikle fosil yakıtların hızlı tüketimi ve çevreye verdiği zarar, güneş enerjisinin kullanımını büyük oranda teşvik etmektedir. Ürettiği elektrikle masrafları oldukça indirgeyen ve parasal kazanç sağlayan güneş enerjisi, Türkiye’de yeterli bir düzeyde bulunmasa da kullanımı yükseliş göstermektedir.

Ülkemiz tüm yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi güneş enerjisi üretimi için de biçilmiş kaftandır. Enerji Bakanlığınca hazırlanan, Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2,737 saat (günlük toplam 7.5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1,527 kWh/m².yıl (günlük toplam 4.2 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu ay Temmuz, en düşük olduğu ay Aralık, en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en düşük olduğu ise Karadeniz Bölgesi olarak tespit edilmiştir. Ülkemizin yıllık elektrik tüketimi ise Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) 2013 verilerine göre  255 milyar 337 milyon kilovat saat (kWh) olarak belirlenmiştir.

ekran-alintisi  .

Tüm bu avantajlara ve coğrafi uygunluğa rağmen  neden Türkiye’de güneş enerjisi yaygın değil diye sorabilirsiniz içinizden.Bunun sebebi güneş enerjisinin daha yaygın kullanılmasına engel olan bazı teknik, ekonomik ve kurumsal nedenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri;

  • Güneş enerjisi üretim ve ilk yatırım maliyetinin yüksek olması
  • Güneş olmadığı zamanlarda üretimin kesintiye uğraması ve parasal kazanç sağlayamaması,
  • Yeteri kadar devlet teşvikinin bulunmaması ve trafolarda yeterli kapasite olmaması

 

ekran-alintisi2

Türkiye’de güneş enerjisinin kullanımı (sıcak su elde edilmesi dışında) genelde bilinmemekte, tanıtımı yapılmamakta ve devletçe yeteri kadar desteklenmemektedir. Dolayısıyla, bu konuda hizmet verecek mühendislik, ve müteahhitlik firmaları ve ilgili sanayi gelişememektedir. Kanımca, güneş enerjisine gerekli uzun vadeli finansman imkanı sağlandığında bu teknolojiler gelişecek ve ülkemiz bu kaynaktan en üst seviyede faydalanacaktır.

 

 

KAYNAKÇA:

 

http://www.nukte.org/node/163

http://www.yildiz.edu.tr/~kvarinca/Dosyalar/Yayinlar/yayin008.pdf

http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/YEK/gunes/tgunes.html

http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/g_enj_baglantilari.aspx

http://www.reysas.com/gunes-enerjisi-yatirimlarimiz-surecek

 

 

 

Leave a Reply