Kapitalizm hakkında piyasada bir çok kaynak gördüm ve gözden geçirdim fakat bir kitapçı da Philip Kotler’in kaleminden çıkan Kapitalizmle Yüzleşmek adlı kitabı gördüğümde alıp okumaktan kendimi alamadım. Öncelikle azarlama ve yönetim alanlarında çok büyük çalışmaları olan Philip Kotler hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Northwestern Üniversitesi, Kellog School of Management’ta öğretim görevlisi olan Dr. Kotler tüm zamanların en büyük 4. gurusu seçilmiştir. Pazarlama alanında 55 kitabı olan Kotler aynı zamanda pek çok şirkette imagesdanışmanlık yapmaktadır. Egemen sistemin kapitalizm olduğu çağımızda, ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönemden geçiyoruz. Servetin küçük bir azınlığın ellerinde olduğu, doğal kaynakların kısa vadeli kâr uğruna hor kullanıldığı ise kimsenin inkar edemeyeceği gerçekler arasında. Durumun böyle bir ortamda, pazarlama ve yönetim gurusu Philip Kotler sistemin küresel çapta karşı karşıya bulunduğu problemleri 14 maddede ele alıyor ve sorunların yapısını hem de çözüm önerilerini sunuyor. Bu maddeler şöyle sıralanıyor:‘’Kapitalizmin ele alınması ve elden geldiğince düzeltilmesi gerektiğine inandığım 14 kusur var.  Bence kapitalizm:
1) Sürüp giden yoksulluğa bir çözüm önermiyor.
2) Gelir ve refah dağılımındaki adaletsizliği körüklüyor
3) Milyarlarca işçiye geçinmelerine yetecek ücreti ödemiyor
4) Giderek artan otomasyon karşısında insanlara yeterince istihdam sağlamıyor
5) Şirketlere faaliyetlerinin yol açtığı sosyal sorunların bedelini ödetmiyor
6) Yasal boşluklardan yararlanarak çevreyi ve doğal kaynakları tahrip ediyor
7) Dalgalanmalara ve istikrarsızlığa yol açıyor
8) Bireyselliği ve kişisel çıkarları toplumun çıkarlarının önüne koyuyor
9) Tüketicilerin borçlanmasını teşvik ederek üretim odaklı ekonomi yerine finans odaklı bir ekonomiyi destekliyor
10) Politikacıların ve şirketlerin çıkar birliği yaparak halkın çoğunluğunun göz ardı edilmesine olanak tanıyor
11) Uzun vadeli yatırım planlaması yerine kısa vadeli kar planlamasından yana tavır alıyor
12) Ürün kalitesine, güvenliğe, dürüst tanıtıma, rekabeti önleyici davranışlara karşı düzenlemeler getirmesi gerekiyor
13) Sadece GSYİH artışına önem veriyor
14) Toplumsal değerlerin ve mutluluğun da piyasa denkleminde yer alması gerekiyor’’

(Kotler 19-20)

Bu herbiri hakkında kitaplar yazılabilecek maddeler arasından 13. maddeyi kendi yorumlarımla daha detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. Şirketlerin büyük çoğunluğunun toplantılarının ana maddesi iş hacmini arttırmaya çalışmaktır. Birçok yönetici büyümeyi başaramayan şirketlerin küçülmeye başlamasının kaçınılmaz olduğunu düşünür. Fakkapitalizmat bunun yanında büyümenin giderek güçleştiğini düşünen ve şirketlerin büyümeyi değil küçülmeyi hedeflemelerini tavsiye eden gruplar vardır. Bunlardan biri olan Bilinçli Tüketim Grubu gezegenimizde hayatın devamı için hükümetlerin büyüme hızını düşürücü politikalar uygulaması gerektiğini savunuyor. Bir diğer grup olan İstikrarlı Ekonomi grubu ise insanların tüketim çılgınlığından kurtulmasının ve istikrarlı bir ekonomide yaşamasının herkes için daha iyi olacağını savunuyor. Bu ortamların sağlanması için tüketim kültürünü değiştirmek yapılması gereken en büyük hamlelerden biri. Mesela küçük ve orta çaplı işletmelerde nonprofit dediğimiz kar amacı gütmeyen kuruluşları hedef alan çalışmalarla, özellikle gönüllü gençlerin bilinçlendirilmesi ile daha sürdürülebilir bir dünyada yaşayabiliriz. Bunun yanında çalışma saatlerini azaltarak gönüllülük faaliyetleri daha kolay hale getirilebilir.Yani şirketlerin hatta tüm insanların büyüme odaklı bir anlayışı benimsemesi değilde kendi düşünceme göre istikrar ekonomisi anlayışını benimsemesi daha makul bir karar olur.

Kaynakça:

Kotler, Philip. Kapitalizmle Yüzleşmek. MediaCat.İstanbul,2015.y

Leave a Reply