G7, dünyanın en gelişmiş ve sanayileşmiş 7 ekonomisine sahip ülkelerine ve bu ülke yöneticilerinin uzun yıllardır yaptıkları toplantılara verilen iDS-11-04-2016-57simdir.

G7′nin, bir güç birliği olarak bir araya gelmesinin tarihi 1975′e uzanır. İlk aşamada ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Batı Almanya ve Japonya’dan oluşan yapı , 1973 petrol krizini takiben gelen global durgunluğa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin güçlü ekonomik yapısına ve dünya pazarının Sosyalist Devrimler yüzünden kısıtlanması nedeniyle en gelişmiş piyasa ekonomisine sahip altı devletin sermayelerinin geleceğine dair çözümler üretmek üzere G6 1975 yılında ilk toplantısını yapmıştır.G6, bir yıl sonra 1976′da Kanada’nın da dahil olmasıyla G7 olarak adlandırılmıştır ve Uluslararası Para Fonu yani IMF’in verilerine göre bu ülkeler dünyanın önde gelen en büyük ekonomileri olarak dünyadaki zenginliğin yüzde 64′den fazlasını kendilerinde toplamıştır. Henüz o yıllarda bu günkü kadar güçlü olmasa da; Avrupa Komisyonu 1977’den itibaren bu yedilinin içerisinde yer almıştır.g8logo

SSCB’nin dağılmasından sonra İngiltere ve ABD liderlerinin çağrısı ve davetiyle, Rus Devlet Başkanı Boris Yeltsin ilk kez gözlemci olarak davet edilmiş ve 1997 zirvesinden sonra Rusya resmi olarak gelecek toplantıya davet edilmiştir. 1998′de Rusya’nın tam olarak gruba katılması ile de G7, G8′e dönüşmüştür.

Her yıl G8 ‘in üye devletleri grubun başkanlık görevini üzerine alır. Başkanlığı elinde bulunduran grubun gündemini belirler ve o yılki toplantı için ev sahipliği yapar. Toplantılarda önceleri, makroekonomi yönetimi, uluslararası ticaret ve gelişmekte olan ülkelerle işbirliği yer alırken daha sonraları Doğu-Batı ekonomik ilişkileri, enerji ve terör konuları gündemde yerini almış ve bunları istihdam, çevre, suç ve uyusturucu, insan hakları, bölgesel güvenlik ve silahsızlanma gibi siyasal ve güvenlik içerikli alanlar takip etmiştir.

Moskova yönetiminin Kırım’ı işgal etmesinin ardından alınan yaptırım kararıyla 2014’te Rusya’nın üyeliğinin askıya alınması ile birlikte geçtiğimiz günlerde ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi iki gün süren son toplantısını  Japonya’nın ev sahipliğinde yaptı. 26 Mayıs 2016’da gerçekleşen  G7 Zirvesi’nin ana gündeminde genel olarak dünya ekonomisi, mülteci krizi ve İngiltere’nin Haziran’da Avrupa Birliği’nden çıkmayı oylayacağı Brexit referandumu vardı.g7-updated-image

 

Dünya Ekonomisi- Küresel Büyüme                                                                      

G-7 zirvesinin sonunda liderler küresel büyümeye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı ve bildiride, küresel ekonominin karşılaştığı sorunlar ele alındı. 32 sküresel büyümeayfadan oluşan açıklamada, “Az talep ve çözüm üretilmeyen yapısal sorunların gerçek ve potansiyel büyümenin önündeki kilit faktörlerin başında geldiği” bildirildi. Liderler zirve boyunca iş açısından bol olan ve toplumun bütün kesimlerinin yararlanabileceği bir büyümeyi sağlamak için kararlı olduklarını gösterdi. Para birimlerini “rekabetçi devalüasyon”dan koruma konusunda anlaşan liderler, “daha güçlü ve dengeli bir politika karışımı” aracılığıyla daha güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme çizgisi yakalayacaklarının da altını çizdi. Bildiride, dikkat çeken diğer bir nokta ise serbest ticaretin güçlendirilmesi için kurala dayalı çok taraflı ticaret sistemlerinin kuvvetlendirilmesi ve Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerinin destekleneceği oldu.

Toplantılarda, Çin’in çelik üretiminin Avrupa’daki etkileri de görüşüldü ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bu konuyu şu sözler ile ifade etti; “Çin’in aşırı üretim kapasitesi konusunda Avrupa’da genel bir sorun yaşandığını düşünüyoruz. Bu tüm ülkeleri etkiliyor. Avrupa Birliği içinde çelik üreten 22 ülke bulunuyor. Ve tüm bu ülkeler kendi toprakları içindeki çelik endüstrisini koruma hakkına sahip.”

İngiltere ve AB

Bu yılın ilk aylarında Londra belediye başkanının ortaya attığı Avrupa Birliği’nden çıkış fikri, ülke çapında büyük yankı uyandırmış ve ilerleyenin ab günlerde AB’den çıkış adına destekçilerin giderek artması, İngiltere hükümeti ve Başbakan David Cameron’ı da harekete geçirmişti. Cameron gerçekleştirdiği açıklamada ise, Haziran ayında Brexit oylamasına gitme kararı aldıklarını kamuoyuna açıklamıştı.

G7 liderleri ise İngiltere’nin AB’den ayrılmasının dünya ekonomisine yönelik bir tehdit olduğu konusunda ortak bir karara vardı. Avrupa Birliği’nden çıkmanın, küresel ticaret ve yatırımın oluşturduğu istihdamı olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çekerek  büyümeye karşı önemli riskler oluşturabileceği uyarısı yaptı. Euronews muhabiri James Franey ise zirveyle ilgili gözlemlerini aktarırken, beklenilenin aksine bir durum olduğunda ne yapılacağının net olmamasının altını çizerek, G7’deki  İngiltere-AB konusunu şu sözler ile ifade etti;

 “G7, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde kalmasını isteyen uluslararası organizasyonlar listesine adını yazdırırken, dünya liderlerinin Haziran ayında yapılacak referandumun nasıl sonuçlanmasını istedikleri gayet açık. O kadar açık olmayan ya da en azından kamuoyuyla paylaşılmayan ise İngiliz seçmenin AB’den çıkılmasına karar vermesi halinde B planlarının ne olduğu.”

Mülteci Krizi ve Mülteci-Resimresel Yardım

Arap Baharı döneminde başlayan ve Orta Doğu coğrafyasında ortaya çıkan  iç savaşlar sonrası, birçok insanın  çeşitli ülkelere sığınması nedeniyle zirvenin en önemli diğer gündem maddesi ise küresel çapta büyük bir öneme sahip olan mülteci krizi oldu. Yayınlanan bildiride, büyük ölçekli mülteci ve göçmen hareketlerinin küresel bir zorluk olduğu ve küresel bir müdahaleyi gerektirdiği aktarılarak, “Mülteciler ve yerlerinden edilmiş insanlar ile onları misafir eden toplumların acil ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için küresel yardımı artırmayı taahhüt ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

İklim Değişikliği ve EnerjiSustainable-Energy

Zirvede öne çıkan diğer bir başlık ise iklim değişikliği oldu. Toplantılarda, G7’nin İklim değişikliğiyle ilgili Paris Anlaşması’nın sağlıklı bir şekilde uygulanması için gerekli adımları atacağı ve bu konuda liderlik rolünü sürdüreceği belirtilirken yeni ve çevreci enerji teknolojilerinin destekleneceği de vurgulandı. Enerjinin sürdürülebilir bir büyüme için kilit nokta olduğunu düşünen liderler, enerji fiyatlarındaki belirsizliğe atıfta bulunarak, enerji yatırımlarının, özellikle de kaliteli enerji altyapısı ve akımıyla ilgili yatırımların destekleneceğini de belirtti.

Ekonomik Refah

Bildiride sağlığın ekonomik refah ve güvenliğin temeli olduğuna dikkat çekildi ve her şeyi kapsayan sağlık sigortasının yaygınlaştırılacağı taahhüt edildi. Ekonomik büyüme ve refah açısından  erişilebilir ve güvenli sanal dünyanın da önemli olduğunu düşünen liderler, bilgiye ve iletişim teknolojilerine erişimin artırılması ve dijital okuryazarlığın yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Şeffaflığın artırılması ve yolsuzluğun önlenmesi için ise gerekli önlemlerin alınması konusundaki kararlılık vurgulanırken, küresel ölçekte yolsuzlukla mücadelenin desteklendiği, G7 ülkelerinin bu konuda örnek olmaya kararlı olduğu bildirildi ve cinsiyet eşitliği için kadınların ekonomide daha aktif rol almasının desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

C70EB7EF-F6D1-48D5-9833-99A5D81733EE_w987_r1_s

Rusya’nın üyeliğinin askıya alınması ile birlikte zirvenin karakterinin değiştiği ve liderler arası aynı frekans olduğu söylenilebilir. Fakat, her ne kadar benzer görüşler olsa da G7 ülkeleri iklim değişimi ya da Suriye Savaşı gibi büyük sorunları tek başlarına çözemez ama kararlı yaklaşımlar uluslararası kriz ve çatışmaların daha büyük ölçekle ele alınma şansını arttırır.  Bu sebeple, gelecek yıl İtalya başkanlığında gerçekleştirilecek 2017 zirvesine kadar alınan kararların istikrarlı bir şekilde uygulanılması ve gerçekleştirilmesi önemli. Diğer bir yandan mülteciler ve onları misafir eden toplumların acil ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için küresel yardımın arttırılması yönündeki kararların ivedilikle gerçekleştirilmesi ülkemiz için olumlu bir uygulama olacaktır.

 

 

Kaynakça:

“G7 Ise-Shima Leaders’ Declaration” http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf

http://tr.euronews.com/2016/05/27/g7-liderleri-ingiltere-nin-ab-den-cikmasi-dunya-ekonomisi-icin-risk/

http://tr.euronews.com/2016/05/26/g7-zirvesi-nin-ana-gundem-maddesi-kuresel-ekonomideki-kaygilar/

http://www.amerikaninsesi.com/a/g7-kuresel-ekonomi-rusya-kuzey-kore-japonya-/3348869.html

http://paratic.com/2016-mayis-g7-zirvesi-sonuc-bildirisi-yayinlandi/

http://www.thelira.com/dunya/g7-bildirisi-ingiltere-nin-ab-den-cikmasi-ciddi-risk-12226

https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Seven_(G7)

Görseller:

Küresel büyüme hızlanıyor

http://tr.euronews.com/2016/05/27/g7-liderleri-ingiltere-nin-ab-den-cikmasi-dunya-ekonomisi-icin-risk/

http://tr.euronews.com/2016/05/26/g7-zirvesi-nin-ana-gundem-maddesi-kuresel-ekonomideki-kaygilar/

http://www.amerikaninsesi.com/a/g7-kuresel-ekonomi-rusya-kuzey-kore-japonya-/3348869.html

http://www.pusulahaber.com.tr/ingiltere-avrupa-birligi-icin-referanduma-gidiyor-415554h.htm

http://turkiyeaileplatformu.com/multeci-tanimi

 

Leave a Reply