Geçtiğimiz aylarda IMF, her ne kadar küresel ekonominin geleceği hakkında olumlu tahminlerde bulunsa da finans çevrelerinin hareketleri, bu tahminleri tersine döndürecek gibi görünüyor. Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik bağlamda gelişmiş devletleri yakalamaya çalışsalar da bu süreç, istenildiği kadar hızlı ilerlemiyor. Bu durum yatırımcıları korkutmakta. Ürün fiyatlarındaki ani düşüş ve ABD Merkez Bankası FED’in faiz yükseltme yönünde karar alacağı korkusu, bu yılı gelişen pazarların kabusuna dönüştürdü. 1988 yılından bu yana yaşanan en büyük sermaye çıkışını yaşayan gelişmekte olan ülkeler, finans sektöründe küresel ekonomik krizin devam ettiği yönündeki yorumlara örnek teşkil eder halde. Bu koşullar altında geçen hafta IMF, World Economic Outlook adlı global ekonomi parametrelerini değerlendirdiği raporunun yeni sayısını duyurdu. Rapor, ekonomi çevrelerine yakın gelecekte bir rahatlama öngörüyor.

20151010_BLP510Belli başlı bazı konularda oldukça sevindirici bilgiler sunulmuş. Çin ve Rusya’daki derinleşen resesyona rağmen, BRICS ülkelerinin ekonomileri genel ortalamada %4.8 gibi güzel bir rakamla büyümeyi sürdürüyor. Dahası IMF bu ülkeler için 2020’de %6’lık bir büyüme rakamı öngörüyor. Her ne kadar bankacılık devi Citi Group, geçen ay açıkladığı raporlarında gelişen pazarların büyümesindeki yavaşlamadan kaynaklanan yeni bir resesyon dalgasının yolda olduğunu iddia etse de IMF tarafından sunulan veriler aksini iddia ediyor. IMF’in beklentilerine göre 2016 yılında Çin %6.3, Hindistan ise %7.5 oranında büyüyecek.

Riskleri değerlendiren IMF grafikleri

Riskleri değerlendiren IMF grafikleri

Fakat IMF’i fazla iyimser olmakla suçlayanlar da var. Üstelik bu dönemde ekonomik risklerin çok büyük olduğunu IMF de kabul ediyor. Bu risklerden bir tanesi, gelişen pazarlardaki ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak yatırımcıların paniklemesi ve bu pazarları hızla terk etmesi sonucunda meydana gelebilecek durum. Böyle bir risk anında olabilecekleri, IMF şöyle özetliyor; %4’ten fazla bir yatırım kaybı gerçekleşirse, BRICS ülkelerine 2020 için öngörülen %6’lik büyüme, ani bir kayıpla %4’e düşebilir. Küreselleşen ekonominin etkisiyle böylesi bir düşüş, gelişmiş ekonomileri de vuracaktır ve 2015 için beklenen küresel yıllık büyüme oranı %1.9’dan %1.6’ya inebilir.

Man holding placard about recession

Diğer bir deyişle, eğer yatırımcılar gelişen pazarlardaki yavaşlamayı takiben bu pazarlardan hızla çekilirlerse, IMF’in de belirttiği gibi, çok kısa bir sürede herkes için zararlı sonuçlar ortaya çıkabilir.

Kaynakça

-http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/10/imf-weo

-http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21672342-fuel-price-shocks-have-big-influence-price-food-oily-food

-http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21672326-worlds-vast-stockpile-reserves-falling-raising-fears-dwindling-global

Leave a Reply