10-16 Ocak tarihleri arasında ekonomide öne çıkan gelişmeleri başlıklar halinde derlediğimiz bu yazıda, akaryakıtlarda yapılan son indirimler en çok öne çıkan gelişmelerden bir tanesiydi. Şimdi bu haberlere göz atalım:

Yenilenebilir Enerjide Artış Var

1Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye’de son dönemde yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarında ciddi bir artış olduğu belirtildi. Bu artış, özellikle rüzgar enerjisindeki artıştan kaynaklanıyor. Rüzgar enerji santrallerinde 2013 yılında 7 milyon 494 bin 49 megavat-saat elektrik üretilmişti. Bu üretim miktarı Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yüzde 2,8’ini oluşturmaktaydı. 2014 yılı verilerine baktığımızda ise yaklaşık yüzde 12 civarında bir artış görmekteyiz. 2014 yılında rüzgardan elde edilen elektrik enerjisi toplamda 8 milyon 366 bin 804 megavat-saate ulaştı. Böylece, rüzgar enerjisinin toplam enerji içerisindeki payı ise yüzde 3’ün üzerine çıkmış oldu. Her ne kadar bu rakamlar az gibi görülse de bu artış sayesinde, doğalgaz ithalatında 1 milyar dolara yakın bir azalma gerçekleşti.

Memur Maaşı Zammı Açıklandı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memurlara yapılacak zamlarla ilgili bir açıklama yaptı. Tüm seneyi kapsayan zammın yüzde 6.1 seviyesinde olacağını söyleyen Şimşek, eğer enflasyon daha yüksek çıkarsa, enflasyondan doğacak farkı da vereceklerini belirtti. Enflasyonun yüzde 8-9 seviyelerinde olduğunu düşünecek olursak, yılın ikinci yarısında yeni zamların yapılacağını şimdiden söylemek yanlış olmaz. Ayrıca yeni memur alımları ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, bu sene için 70 binin üzerinde kişinin işe alınacağını ve bunların büyük bir kısmının öğretmen olacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel için 2015’in birinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 7 bin 900 lira olarak tespit edildi. Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2015 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar’ı Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece, ücret üst sınırı 7900 lira olarak tespit edildi. Zam haberinin açıklandığı sırada Bakanlar Kurulu’nun bu kararı onaylaması, bazı memurların zam oranlarının aslında yüzde 6’ları bulmayacağı anlamına geliyor.

Kadın Yönetici Sayısında Dünya İkincisiyiz

Business-WomanUluslararası Çalışma Örgütü (ILO) “İş Hayatında ve Yönetimde Kadın” başlığı altındaki “2014 Küresel Cinsiyet Uçurumu” raporunu yayımladı. Raporda, dünyanın en büyük şirketlerinin üst yöneticilerinin sadece yüzde 5’inin kadın olduğu ve küresel cinsiyet eşitsizliğindeki uçurumun 80 yılı aşkın bir sürede kapanabileceği belirtildi. Norveç, yüzde 13.3 ile yönetim kurulu başkanı kadın olan ülkelerin başında gelirken Türkiye yüzde 11.1 ile ikinci sırada yer aldı. Kadın müdürlerin en çok olduğu ülkeler sıralamasında ise Türkiye ancak 94. olabildi.

Tarım ÜFE Rakamları Açıklandı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.30 azaldı, 2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 6.67 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Tarım ÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 1.30 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.67 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 10.89 arttı. Enflasyonun yüzde 8-9 seviyelerinde olduğu düşünülecek olursa, tarım ürünlerindeki bu artış görüldüğü üzere enflasyon seviyesinden de fazla.

Benzinde İndirim

FuelBu hafta benzinde bir kez daha indirime gidildi. Böylelikle, benzinde geçen yıl yaklaşık yüzde 11 indirim gerçekleşmiş oldu. Diğer yakıtlara baktığımızda ise, indirim oranları mazotta yüzde 14, LPG’de ise yüzde 22’in üzerinde gerçekleşmiş oldu. Kur farkının yüzde 8 arttığı, enflasyonun yüzde 8’in üzerinde gerçekleştiği bir dönemde yaşanan bu indirimler, tüketicilerin yüzünü güldürdü. Ancak dünya genelinde petrol fiyatlarının yüzde 60 oranında azaldığı düşünülecek olursa, bu indirimlerin tüketicileri düşünerek yapılmadığını söyleyebiliriz. Her ne kadar indirimler yapılsa da devletin vergiden kazandığı miktar daha fazla olmuş oldu. Ancak dünya genelinde fiyatların aynı seviyede kalması, yeni indirimleri de beraberinde getirebilir.

Ekim Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı

TÜİK 2014 Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9.1 kadınlarda ise yüzde 13.3 oldu. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12.5 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 19.7 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar bize bir önceki aya göre az da olsa bir azalışın olduğunu gösteriyor. Ayrıca, iş-gücü nüfusu 2014 yılı Ekim döneminde 29 milyon 181 bin kişi, iş-gücüne katılma oranı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. İş-gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.5 kadınlarda ise yüzde 30.9 oldu. Görüldüğü üzere kadınlarda iş-gücüne katılım oranı hala çok düşük seviyelerde.

Toplam Şirket Sayısında Artış Var

company_formationTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ”2014 yılı Aralık Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket” istatistiklerini açıkladı. Aralık 2014’te 5315 şirket kurulurken, 2314 şirket kapandı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 17.71 artarak 57710 olurken, kapanan şirket sayısı yüzde 9.89 azalarak 14002 olarak gerçekleşti. Her ne kadar bu rakamlar ekonomik gelişme ve büyüme için güzel gibi görünse de özellikle kurulan şirketlerin verimlilikleri büyük önem arz etmekte.

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayıları Açıklandı

Japan TradeTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Kasım sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 18 milyon 767 bin 989 taşıtın yüzde 52.3’ünü otomobil, yüzde 16.3’ünü kamyonet, yüzde 15.1’ini motosiklet, yüzde 8.6’sını traktör, yüzde 4.1’ini kamyon, yüzde 2.3’ünü minibüs, yüzde 1.1’ini otobüs, yüzde 0.2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte taraftan, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasımda, 2013’ün aynı ayına göre yüzde 1.3 azaldı. Ayrıca, Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 527 bin 313 otomobilin yüzde 63’ü beyaz, yüzde 16.7’si gri, yüzde 9.3’ü siyah ve yüzde 4.8’i kırmızı, yüzde 6.2’si de diğer renklerden oluştu. Kısaca beyaz yine revaçta olan renk.

 

Leave a Reply