Politika

Avrupa’nın Son Diktatörü

Avrupa, zaferlerinin ardından yolunu şaşırmaya devam ediyor. Avrupai cetvelleriyle, devletlerin boyunun ölçüsünü almaya çalışmaları ise bulundukları yoldaki tek çelişki değil. Batı’ya üstünlük tacını veren kapitalizmin zaferi, korkudan kurtulamayan toplumlar yarattı. Korku, dengesi sağlanabilecek bir adaptasyon aleti olmadığından bazı devletler bunu kullanmayı gaye edindiler ve baskıcı anti-demokratik Sovyet sisteminden sonra demokrasiyi de oyunlarına alet ettiler. Bölünmelerin
Devamı

DAĞLIK KARABAĞ ve TÜRKİYE

DAĞLIK KARABAĞ ve TÜRKİYE

    2020 Eylülünde, Kafkasya’nın jeopolitiğini ve bölgedeki güç dengesini değiştiren Azerbaycan-Ermenistan savaşına şahit olduk. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere küresel ve bölgesel aktörlerin de kabul ettiği 30 yılı aşkın sürelik Ermeni işgali kısmen sona erdirildi. İki ülke arasında zaten süregelen gerilim 27 Eylül’de Ermenistan’ın Azerbaycan sınır bölgesindeki askeri unsurlara ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları
Devamı

Globalleşmede Son Durum-I

Dünyanın varoluşundan bu yana savaşsız geçen yıl sayısı sadece 268. Bu sayı insanlık tarihinin kaç yıl olduğunu düşününce çok düşük kalıyor. Ülkeler birbirleri ile sürekli savaş halindeydi fakat 20. Yüzyıl’da tüm dünyayı sarsan iki dünya savaşı yaşandı. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde ülkeler ve insanlar savaş yorgunuydu. Bu savaşın etkileri atlatılamadan gelen 1929 Ekonomik Buhranı ve
Devamı

Yazıcı Tamiri Sigma Defence Ankara Kız Yurdu