Ulusal E-devlet Stratejisi Ve Eylem Planı

Modern dünyanın insanlara sunduğu teknolojinin her alanda kullanılmasıyla siber güvenlik insanlar için çok önemli bir olgu haline gelmiştir. Günümüzde her şeyi açıkça paylaştığımız sosyal medyadan tutunda elektrik ve su altyapılarının yönetilmesine kadar her şey bilgisayar sistemleri tarafından yönetilmektedir.

Ülkemizde de sağlık, ulaşım, haberleşme, finans ve enerji altyapıları gibi kritik alanlarda ciddi siber güvenlik açıkları ortaya çıkmaktadır ve bunlara karşı koyabilmek amacıyla bir ulusal siber güvenlik stratejisi belirlenmektedir.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 20.06.2013 tarih, 28683 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakat bu tarihten itibaren pek bir değişiklik veya revizyon görmemiştir.

Norse Attack Map

2015 yılının sonunda Türkiye büyük bir DDoS saldırısına yaklaşık 10 gün süre ile maruz kaldı ve bir çok hizmette ciddi aksaklıklar meydana geldi. Bu durum hükümeti yeni bir siber güvenlik stratejisi belirmeyi mecbur bırakmıştır. Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’dan çok sayıda ülkenin siber güvenlik stratejileri gözden geçirilmiştir. Bu süreçte 73 kurum ve kuruluştan toplam 126 uzmanın katılımıyla Ortak Akıl Platformu gerçekleştirilmiş ve stratejik hedefler belirlenmiştir.

“2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planının ana amacı; siber güvenliğin ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışının tüm kesimlerde yerleşmesi, ulusal siber uzayda bulunan sistem ve paydaşların tamamının güvenliğini sağlamak üzere idari ve teknolojik önlemlerin alınmasını sağlayacak yetkinliğin eksiksiz bir şekilde kazanılmasıdır.”

“2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı” 19 Temmuz 2016 tarihli ve 29775 sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer ekinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.”

2016-2019 Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki siber güvenlik bütçelerinin büyüklüğü ve artışı siber güvenliğin ne kadar önemli bir durum olduğunu tüm dünyaya göstermektedir.

 

Kaynaklar

  • http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
  • http://www.ubak.gov.tr/
  • http://www.tubitak.gov.tr/

Leave a Reply