İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Fırsat Eşitliği Sağlar mı?

Uzaktan Eğitim Platformlarından Bazıları

Uzaktan Eğitim Platformlarından Bazıları

Günümüzde internet tabanlı uzaktan eğitim (online education/çevrimiçi eğitim) yani teknoloji destekli sanal eğitim sistemleri oldukça popüler. Bu eğitim platformlarında ilkokul, lise, üniversite, lisansüstü seviyelerinde dersler, teknik kurslar, dil okulları hatta okul öncesi eğitim materyalleri bile mevcut. Coursera, Udemy, Khan Academy, EdX, Academic Earth, iversity önde gelen çevrimiçi eğitim sitelerinden bazıları. Bu platformlar, teknoloji çağında eğitimin yaşadığı değişimin temsilcileri. Daha fazla erişim imkânı ve daha düşük eğitim ücretleri normlarına sahip uzaktan eğitim anlayışı eğitimi küreselleştirmeyi hedefliyor. Çevrimiçi eğitime yapılan yatırımların artması ve bu sistemin daha çok tercih edilir hale gelmesi akıllara “Uzaktan eğitim gerçekten fırsat eşitliği sağlayabilir mi?” sorusunu getiriyor. Bu soruya cevap ararken internet tabanlı uzaktan eğitim sisteminin temelinde hangi düşüncelerin olduğunu, bu sitelerin tasarımcılarının hangi amaçla yola çıktıklarını anlamanın son derece önemli olduğu kanısındayım.

EdX: Bir Amerikan Uzaktan Eğitim Platformu Örneği

Uzaktan Eğitim Edx

EdX CEO’su Anant Agarwal

MIT ve Harvard’ın uzaktan eğitim platformu olan EdX’in CEO’su Anant Agarwal eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yola çıkmış. Mangalore’daki küçük bir liseden mezun olan Agarwal, Hindistan Madras Teknoloji Enstitüsü’nde Fizik dersinden kalan az sayıda öğrenciden biri oluyor. Bu başarısızlıktan sonra lise eğitiminin onu üniversite eğitimine yeterince hazırlayamadığını anlıyor. Agarwal diyor ki: “Dünyanın farklı bölgelerinde verilen eğitimin çok farklı olduğunu anladım. Bazı insanlar yüksek kaliteli eğitim materyallerine erişebilirken diğerleri yalnızca bulundukları yer ve yaşam koşulları yüzünden ulaşamıyor.”

25 yıl sonra Agarwal, MIT’de verdiği dersleri bir internet sitesinde paylaşarak sanal bir eğitim ortamı oluşturuyor. Elektrik ve Devre Tasarımı içerikli dersin sanal bir labını da tasarlayarak öğrencilere pratik yapma imkânı sunuyor. Agarwal’ın sitesinin başarısı üzerine 2012 yılında MIT farklı üniversitelerin de ortaklığıyla EdX uzaktan eğitim platformunu kuruyor. Şuan EdX’in 3 milyonun üzerinde kullanıcısı var. Arasında Stanford, Harvard, UC Berkeley, Caltech gibi üniversitelerin bulunduğu 60’ın üzerinde okul ve organizasyon EdX aracılığıyla 300’den fazla ders veriyor. EdX’de derslerin tamamı ücretsiz. Sertifika ücretleri ise bahsi geçen üniversitelerin eğitim ücretlerine kıyasla oldukça cüzi bir miktar(Ortalama 50-100$ ). Ulaştığı insan sayısını her geçen gün artıran EdX, Agarwal’a göre eğitimde eşitliğin sağlanmasında çok önemli bir adım. Agarwal düşüncelerini “İnternet erişimi olan herkes bu kursları alabilir. Eğitim herkese açık olmalı, tıpkı soluduğumuz hava gibi.” cümleleriyle özetliyor.

Çin’den Bir Örnek: One-Man University

Uzaktan Eğitim One-Man University

One-Man University’nin logosu ve Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Zhu Qingshi’nin açıklamaları

Çin’de yaşayan Tong Zhe de eğitimde eşitliğin sağlanması düşüncesi ile One-Man University’yi kurmuş. Pekin Üniversitesi’nde Fizik eğitimi alan Zhe, üniversitenin eğitim anlayışını fazla teorik buluyor. Öğrendiklerini pratiğe dökemediklerinden dolayı eğitim kalitesinin düştüğünü ve diğer ülkelerle senkronize olamadıklarını düşünerek One-Man University çevrimiçi eğitim platformunu kuruyor. İki saatlik derslerin özetlenerek 15 dakikalık videolar halinde sunulduğu ve internet üzerinden yürütülen tartışmaların bulunduğu platform; hem Çin yüksek eğitiminden memnun olmayan öğrenciler hem de üniversite masraflarını karşılayamayan bireyler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. 2011’de açılan sitenin 130.000’inden fazla kullanıcısı var. Üniversiteler de bu uzaktan eğitim girişimlerini destekliyor. Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü Zhu Qingshi bu sistemin önemi hakkındaki düşüncelerini “Internet çağında eğitim herkesi eşit hale getirebilir. Ben çevrimiçi eğitimin eğitimi kökten değiştireceği inancındayım.” şeklinde belirtiyor.

Uzaktan eğitim, gelişmişlik seviyesi düşük olan ülkeler gibi eğitimin ulaşamadığı yerler için de çözüm potansiyeline sahip. Konferanslar ve seminerlerle bu sistemin eğitim alma imkânı olmayan birçok kişiye ulaşabileceği duyuruluyor. Örneğin ICWE (Entegre İletişimler Dünya Çapında Etkinlikler) Afrika’da e-öğrenim konferansları düzenleyerek çevrimiçi eğitim platformlarının kullanımının Afrika’daki öğretim standartlarını yükselteceğini vurguluyor.

Farklı ülkelerden örneklerin de gösterdiği gibi uzaktan eğitim platformları oldukça geniş kitlelere hitap etme potansiyeline sahip. Teorik olarak tüm dünyaya ulaşılabilmesine rağmen, eğitim koşulları parlak olmayan ülkelerin vatandaşlarının genelde internet erişiminin de olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bazı ülkeler için istatistikler çok daha farklı bir sahneyi gözler önüne seriyor.

İnternet kullanıcıları-üniversite mezunları karşılaştırma tablosu

InternetWorldStats ve WorldBank 2010 yılı verileriyle oluşturulmuş internet kullanıcıları-üniversite mezunları karşılaştırma tablosu

Tabloda görüldüğü gibi internet kullanıcılarının toplam nüfusa oranı, üniversitede eğitim alma imkânı olan bireylerin oranından oldukça fazla. Yani üniversite eğitimi alma fırsatı olmayan birçok insana bu eğitim platformları aracılığıyla eğitim hizmeti sunmak mümkün.

Her ne kadar internet tabanlı uzaktan eğitim geniş kitlelere ulaşma potansiyeline sahip olsa da, bu sistemin tek başına eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağının gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Çünkü eğitim, öğretimden ibaret değil. Sosyal çevre, eğitmenle ilişkiler, akademik ortam eğitimi bütünleyen unsurlardan. Öğretim materyallerinin eşit dağıtımı ile eğitimde fırsat eşitliği tam anlamıyla sağlanamaz. Fakat dünyada ilkokul eğitimi bile alamayan birçok insan olduğunu düşünürsek çevrimiçi eğitimin onlar için ne kadar önemli bir fırsat olduğunu anlamış oluruz. Farklı coğrafyalardan farklı arka planlara sahip insanların ihtiyaçları olan eğitimi yüksek kalitede almalarının bu sistem ile mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak, uzaktan eğitimin eğitimde eşitlik adına atılmış önemli bir adım olduğu kanaatindeyim. Eğitimi evrenselleştirme amacına sahip bu hareketin desteklenmesi ve büyümesi umut verici.  

 

 

[box_light]Kaynaklar[/box_light]

Popular Science

The Guardian

The Economist

Internet World Stats

The World Bank

Leave a Reply