Bu yaz döneminde yazı köşemde bütün dünya için olduğu kadar ülkemiz için de önemli olan konular üzerine farkındalık yaratmak istiyorum. Ülkemizin yoğun gündemi içerisinde fazla yer bulamasa da yaşadığımız dünyanın çok kritik, çözülme zorunluluğu olan sorunları var. Bu sorunların farkında mıyız diye sorarsak, uluslararası kurumların büyük bir çoğunluğu farkında. Çözüm üretebiliyorlar mı sorusu biraz tartışmalı fakat farkındalık da çözümün önemli bir parçası diye düşünüyorum. Ülkemizde dünya problemlerinin bu kadar az konuşuluyor olması bizim farkındalık konusunda çok da ileride olmadığımızı gösteriyor. Bu sorunun tespitinin ardında kendi köşemde, biraz olsun farkındalığı arttırmak üzerine bir çalışma yapmak istedim.

Çözüme başlamadan önce ilk yapılması gereken modern zamanların sorunlarını sınıflandırmak. Neyse ki, önemli bir kurum olan Birleşmiş Milletler bu sorunları çok anlaşılır bir şekilde düzenlemiş ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi belirlemiş. Benim bu yazı serisinde yapmak istediğim, yaz bitmeden her kalkınma hedefini yazılarımda anlatabilmek ve bu sayede ülkemizde de bu konuları gündeme getirebilmek. Bu ilk yazı için 17 kalkınma hedefini sunmakla yetineceğim. Daha sonrasında her biri için daha detaylı, verilere ve yapılan çalışmaların raporlarına dayanan yazılar çıkarabilirim. Bu yazı serisinin, bilim-teknoloji ile ilgisi ise, pek çok hedef doğrudan teknolojik gelişmelere bağlıyken, hemen hemen hepsi belli yönleriyle teknolojik gelişim ve bilimsel metotlara dayanıyor. Altta sıraladığım hedeflere göz attığınızda bana hak vereceğinizi tahmin ediyorum.

 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri;

 

 • Fakirliği bitirmek.
 • Açlığı bitirmek.
 • İyi sağlık ve refahı sağlamak.
 • Kaliteli eğitim sağlamak.
 • Cinsiyet eşitliğini sağlamak.
 • Temiz su ve sağlık önlemleri oluşturmak.
 • Ulaşılabilir ve temiz enerji sağlamak.
 • İyi iş gücü ve ekonomik kalkınma oluşturmak.
 • Katılımcı sanayi ve dayanıklı altyapı oluşturmak, yenilikçiliği desteklemek.
 • Eşitsizlikleri azaltmak.
 • Sürdürülebilir şehirler ve toplumlar oluşturmak.
 • Sorumlu tüketim ve üretim sağlamak.
 • İklim değişikliği ile mücadele etmek.
 • Su altındaki yaşamı korumak.
 • Karadaki yaşamı korumak.
 • Barış, adalet ve güçlü kurumlar oluşturmak.
 • Hedefler için iş birliği sağlamak.

 

Bu hedeflerin tohumları ilk defa 1992 tarihinde Rio de Janerio’da düzenlenen Dünya Zirvesi’nde (Earth Summit) atıldı. En son olarak da 2015’de, New York’ta, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini de içeren 2030 ajandası Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde açıklandı. Her bir hedef için şimdiye kadar neler yapıldığı ve neler yapılması planlandığı detaylı raporlar halinde Birleşmiş Milletlerin internet sitesinde bulunmakta. Bundan sonraki yazılarımda, hedeflerden birkaç tanesini seçip, raporları inceleyeceğim yazılar ile bu seriye devam edeceğim.

 

Kaynak

Görsel Kaynak

 

Leave a Reply