İşçilerden Sorumlu Gen: Ultrabithorax

   queenWorkerDrone

Bilim adamları tek bir genin nasıl işçi ve kraliçe arıları birbirlerinden ayırdığını tanımladı. Bir grup bilimadamı bu genin işleyişini ortaya çıkarmak için biraraya geldi. Bacak ve kanat gelişiminden sorumlu olan genin, arıların polen taşıma becerisinin evrimleşmesinde hayati bir rol oynadığı meydana çıktı. Michigan State Üniversitesi ve Wayne State Üniversitesi’nden bir grup bilim adamı ortaya çıkardıkları sonuçları Biology Letters’ ta yayınladılar.

MSU entomolojisti Zachary Huang ” Bu gen işçilerin arka bacakların oluşumunda önemli bir rol oynuyor ve böylelikle polen taşımak için gerekli olan fiziksel özellikler kazanılmış oluyor.” şeklinde konuştu. ” Diğer araştırmalar da bu genlerin rolüne açıklık getiren cinstendi fakat bizim takımımız daha çok modifikasyonların nasıl oluştuğu konusuna yoğunlaştı.”

 Sözü geçen gen Ultrabithorax ya da kısaca Ubx ismiyle biliniyor. Gen işçi arının arka bacağında, polen keselerine ev sahipliği yapılabilecek şekilde, düz bir alan geliştirebilmesini sağlıyor. Bu gen, bacakların diğer kısımlarında ise ‘polen fırçası’ diye bilinen 11 tane tüyün oluşumunu sağlıyor. Ayrıca bu gen polen presinin gelişimini de sağlıyor (Polen presi yine işçi arının arka bacaklarında bulunan bir çıkıntıdır ve polenlerin taşınmasına yardımcı olur ).

İşçi arılar bu belirgin özelliklere sahipken, kraliçe arılar bu özellikleri taşımaz. Araştırma takımı, hedef gen olan Ubx’i soyutlayarak bu hipotezi doğruladılar. Bu soyutlama, polenleri toplayan ve taşıyan bacak özelliklerinin ve elbette ki polen keselerinin yok olmasına yol açtı. Ayrıca polen fırçalarının gelişmesini önledi ve polen preslerinin sayısını azalttı.

Bal arılarıyla aynı ailede bulunan yaban arılarında, kraliçe de aynı işçiler gibi polen keseleri barındırır. Bu türde, Ubx arka bacakların modifikasyonunda benzer bir rol oynar.

Bal arılarının yanı sıra, sadece Michigan’ da bile 300 farklı çeşit arı türü bulunmaktadır. Huang, polen keseleri, kompleks olmayan türlerde yok denebilecek kadar azdır ve biz bu durumda polen keseleri oluşumunun, kompleks sosyal türlerle doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz diye ekledi.

Huang ve ekibinin bir sonraki araştırması, arıların nasıl daha iyi polen taşıyıcısı olabilecekleri üzerine olacak. Her ne kadar bu durum arı kolonilerinin yok olması riskine bir çözüm oluşturmayacaksa da, azalan arı popülasyonunun polen taşıma kapasitesini arttırmaya yardımcı olabilir.

 

[box_light]Kaynak[/box_light]

ScienceDaily.com

Leave a Reply