Cambridge Moleküler Biyoloji Medikal Araştırma Konseyi Laboratuvarı’ndan Philipp Holliger ve Vitor Pinheiro’nun başını çektiği ekip sentetik biyoloji alanına çığır açacak bir gelişmeye imza attı.  Ekip, XNA adını verdikleri sentetik nükleik asitler üretmeyi başardı. Bilim adamları, XNA sayesinde yapay canlılar üretebilecek.

XNA nın X kısmı xeno anlamına geliyor. Xeno bilim dünyasında DNA ve RNA’daki yapı taşlarının yerini alan başka bir molekülü simgeliyor.

İnsanın gen yapısında bulunan DNA ve RNA moleküllerini inceleyecek olursak yapılarında fosfat, beş karbonlu şeker (deoksiriboz veya riboz) ve beş azotlu baz (adenin, guanin, sitozin, timin veya urasil) grupları bulundurduklarını görürüz. XNA’da ise daha farklı şeker grupları bulunuyor. Bu şeker grupları dört veya yedi karbonlu da olabiliyor.

Bilim adamları şu ana kadar herhangi bir polimerde bilgi depolamayı başarabiliyordu. DNA ve RNA’yı ayrıcalıklı kılan bu bilgiyi kopyalayabiliyor olmalarıydı. Bilim adamları ürettikleri polimerazlarla XNA’nın da kopyalanabilmesini sağlıyor. Böylece, kalıtım sağlanmış oluyor.

Bu önemli gelişme sayesinde ise bilim dünyası pek çok konuda gelişme kaydedebilecek. XNA’nın kopyalanabilmesi ve kalıtım özelliği sayesinde evrime ışık tutabileceği düşünülüyor. Ayrıca, XNA’nın nükleik asit tedavilerine de yardımcı olması bekleniyor. Hatta, XNA ile hiçbir biyolojik yardıma ihtiyaç olmadan kendi kalıtımını sağlayabilen canlı formlar üretilmesi bile mümkün görünüyor!

Leave a Reply