Küresel ısınma ve iklim değişikliği çağımızın en büyük sorunlarından. Bu sorunlara farklı bir çözüm ise S. Matthew Liao  (New York Üniversitesi), Anders Sandberg  (Oxford Üniversitesi) ve  Rebecca Roache  (Oxford Üniversitesi)’dan geldi. Filozoflar, Ethics, Policy and the Environment dergisinde yayımladıkları makalelerinde insan mühendisliğinin tartışılması gereken bir konu olduğunun altını çizdiler.

Liao, Sanberg ve Roache makalelerinde insan mühendisliği alanında küresek ısınmayı önleyebilecek örnek konseptler sunuyor ve bunlara yenilerinin eklenebileceğini söylüyor. Bu örneklerden bazıları:

Kırmızı ete tahammülsüzlük: Atmosfere salınan karbondioksitin bir kısmının da çiftlik hayvanları üretiyor. Kırmızı ete tahammül edemeyen nesiler oluşturulursa hayvan üretimi azalır, böylelikle karbondioksit miktarı azaltılabilir.

Daha küçük insanlar: Embriyo döneminde preimplantasyon genetik tanı yöntemiyle insanlar daha küçük hale getirilebilir. Böylece daha az enerji harcayan insanlar çevreye daha az zarar verebilir.

Öğrenmek: Bilinçli bir toplum yaratmak çevre için önemli bir nokta. İnsanların daha iyi öğrenmesini sağlamak içinse birkaç yöntem öneriliyor. Bu yöntemlerden ilki, daha iyi eğitim sistemleri kurmak. Bir diğeri, beyine elektriksel dalgalar göndererek beyin fonksiyonlarını hızlandırmak. Son olarak istatistiki bilgilere bakıldığında ise düşük nüfus oranıyla öğrenme yeteneği doğru orantılı olduğu görülüyor. Dolaysıyla doğum kontrolü önemli bir nokta haline geliyor.

Fedakârlık ve Empati: Oksitosin gibi hormonlarla insanlar daha anlayışlı ve fedakâr bir hale getirilebilir. Böylece insanlar çevreyi korumak için çalışmaya başlayabilir.

İnsanların yapısıyla oynamak çok tartışılacak bir konu. Fikri öne sürenler ise zaten düşünülüp tartışılmasını istiyor: “Bizler ciddi filozoflarız. İnsanların önerdiğimiz çözümü uygulamaları gerektiğini değil, sadece üzerinde düşünmeleri gerektiğini belirtiyoruz.”

Leave a Reply