Twitter, mwitter: Engeller Aşılmak İçindir

Erdoğan, hiçbir zaman bir insan hakları kahramanı olmadı; ancak daha önce temel hak ve özgürlüklere karşı bu kadar açık bir savaş başlatmamıştı.

Erdoğan, hiçbir zaman bir insan hakları kahramanı olmadı; ancak daha önce temel hak ve özgürlüklere karşı bu kadar açık bir savaş başlatmamıştı.

[box_light]İfade Özgürlüğü Hakkı[/box_light]

İfade özgürlüğü hakkı; demokrasiler için olmazsa olmazdır. Özgürce yayılan ve bilgi ve düşünceler siyasal tartışmanın daha sağlam bir zeminde yürütülmesini sağlar ve hükümetin hesap verilebilirliği ile şeffaflığının sağlanması için vazgeçilmezdir. Pek çok uluslararası insan hakları belgesiyle koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklerden biri olan ifade özgürlüğü, sadece karşımızdaki kişilerin, ya da çoğunluğun hoşuna giden, onların beğenecekleri şeyleri değil, karşımızdakileri düşündürecek, yadırgatacak, yerine göre üzecek ve hatta dehşete düşürecek açıklamaları yapma özgürlüğünü de içermektedir.

Dün alınan Twitter’ın kapatılması kararı, ilkokulu bitiren her yurttaşımızın içselleştirdiği yukarıdaki temel bilgiden ülkemizi yönetmekte olan büyük akılların habersiz olduğunu ortaya koymakla kalmadı, evrensel insan haklarından biri olan düşünceyi açıklama özgürlüğünün ölçüsüz, gereksiz ve nedensiz bir sınırlaması olarak tarihe geçti. Türkiye; böylece ifade özgürlüğü istatistiklerinde Çin ve Kuzey Kore gibi insan haklarına gösterdikleri saygıyla göz dolduran ülkelerin yanına yerleşmiş bulundu.

[box_light]Yasağın Çevresinden Dolanmak[/box_light]

Yine de, GazeteBilkent’in Bilim-Teknoloji birimi olarak bizim birimimizin görev alanına; devletin karışmama, engel olmama ve koruma ödevine sahip olduğu bir hakkı, nasıl olup da engelleyebildiğini tartışmak girmiyor. Bunun yanında, Twitter’da “DictatorErdogan” (Diktatör Erdoğan) ve “TwitterisblockedinTurkey” (Türkiye’de Twitter engellendi.) ifadelerinin dün akşam itibariyle dünya çapında trending topic oluşu, Twitter’da da bir yansımasını bulan ifade özgürlüğünün -en azından şimdilik- tamamen yitik olmadığını ortaya koyduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Yasağın çevresinden dolanmak, şimdilik mümkün; bunun için en yaygın yöntemler, pek çoğumuzun halihazırda gerçekleştirdiği DNS ayarlarını değiştirmek. Twitter’e nasıl erişilebileceğine ilişkin görselleri paylaşmadan önce, şunu da belirtelim; sitelere erişmek suç değil; sadece siteler engellenmiş durumda; yani sitelere erişilerek bir Ceza Hukuku kapsamında cezalandırılabilecek bir suç işlemiş olmuyoruz. Yine de, Türkiye’deki hal ve şartlar göz önüne alındığında, çok da emin konuşmamak gerekir; çünkü totaliter sistemlerde, bireylerin suçsuzluğu devlet suçluluğu ile telafi edilir.

Birçok farklı sitede Twitter’a giriş yolu anlatılmaktadır. İşte, WikiLeaks destekçileri forumunda, yer alan Twitter’ a nasıl erişilebileceğine ilişkin görseller:

BjNKBEBCcAADZWC_large

1

3

2

[box_dark]Kaynak[/box_dark]

Leave a Reply