Matematik Kaygısı Acı Veriyor

Matematik Kaygısı Acı Veriyor

Chicago Üniversitesi’nde yapılan nörobilimsel bir araştırmaya göre, beynin fiziksel acı sırasında aktive olan kısmı, matematikten kaygı duyulan zamanlarda da aktif hale geliyor.

Araştırmanın yapıldığı üniversiteden psikoloji profesörü Sian Beilock, matematikten kaygı duyan
birinin yaşadığı deneyimin, eline sıcak bir soba üzerinde tutan birinin yaşadığı deneyimle neredeyse
eşdeğer olduğunu ifade etti.

Biliminsanları, araştırma için matematik kaygısı olduğu tespit edilen 14 yetişkin insanı bir araya
getirdi ve kaygılarının derecesini saptamak amacıyla bir dizi sorular yöneltti. Sorulara verilen yanıtlara
göre bu kişiler, matematik ders kitabı satın alırken ve mezuniyet için gerekli matematik derslerine
katılırken anksiyete belirtileri gösteriyorlar. Kaygı ile ilgili gerçekleştirilen ek testlerde, bu kişilerin
genel olarak anksiyete bozukluğuna sahip olmadığını ve sadece matematiğe karşı endişeye sahip
oldukları ortaya çıktı.

Gönüllüler, çeşitli matematik sorularını cevaplarken fMRI makinesi tarafından beyin görüntüleme
tekniğine maruz bırakıldılar. Tarama sonuçları, beyinde fiziksel acıya benzer biyolojik tepkilerin
belirdiğini gösterdi. Bilimsel manasıyla, posterior insula’nın aktif olduğu gözlemlendi. Araştırmanın bir
diğer ilgi çekici yönü ise, kaygı sırasında beyinde matematiksel düşünme ile ilgili kısmın işlevini yerine
getirmiyor olması.

Amerikan Ulusal Bilim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı, bu çalışmanın, öğrencilerin matematiksel kaygı
ile en erken hangi yaşlarda karşılaştığını saptayabileceği kanısında. Beilock’un çalışması, matematiğe
karşı duyulan ilgisizliğin, daha fazla ders çalışmak yerine öğrenmeyi daha rahat hale getirecek
psikolojik etkilerle çözülebileceği konusunda bilimsel bir veri sunuyor.

Kaynak: sciencedaily.com

Leave a Reply