İnsanlar, primatların alt grubu olarak diğer insansı maymunlarla DNA’larının %90’ından fazlasını paylaşıyorlar. Ancak, bu türlerin sahip oldukları genlerin ifade edilmesi ve aktivitesindeki farklılıklar biyolojik ve davranışsal değişimlere yol açıyor.

American Society of Human Genetics üyesi Dr. Yoav Gilad, insan, goril, bonobo, şempanze, orangutan ve gibonları içerisine alan insansımaymunların, insan ile genetik ifade ve aktivite bağlamında yaklaşık %40’lık bir farka sahip olduğunu belirtiyor. Gilad ve Gilad’ın meslektaşları, bu bilimsel verilerin, insan sağlığı ve hastalıklar konusunda ipucu verebileceği görüşüne sahipler. Dr. Gilad, insana ait bazı genetik özelliklerde varyasyonların, sıtma, kanser gibi hastalıklar hakkında bilgi verici olabileceğini vurguluyor.

Dr. Gilad ve meslektaşları, sekiz insan, sekiz şempanze ve sekiz Rhesus maymunundan aldığı lenfosit hücre çizgileri ve beyaz kan hücrelerinin immortalize edilmiş laboratuvar kültürleri üzerinde çalışma yürüttüklerini açıklıyorlar. Araştırma sonucunda, bu üç türün, protein ve RNA’nın kodlanmasında rol oynayan genetik ve epigenetik mekanizmalarında farklılıklar olduğunu farkettiler. Buna karşılık, bazı epigenetik olayları kontrol eden proteinlerin, %67’sinin üç türde tamamen aynı olduğu saptandı.

Sonuç olarak, insanların gen regulasyon mekanizmalarındaki farklılık ve benzerlikler, tıp, biyoloji, psikoloji gibi bilim alanlarında çalışmaya değer bir konu olarak görülmekte.

Leave a Reply