Beynin Çeşitli Bölgeleri

Beynin Çeşitli Bölgeleri

Manchester Üniversitesi’nde çalışan evrimsel biyologlar, ABD’deki başka biliminsanları ile ortak olarak, beynin çeşitli bölgelerinin birbirinden ayrı olarak evrilmiş olabileceğine dair sağlam kanıtlar bir çalışma yürüttü.

Daha önce, Tennessee Üniversitesi ve Harvard Medical School’da 15 yıl süren bir çalışma, beynin farkı bölgelerinin büyüklüğünü belirleyen çok sayıda genetik bölgenin varlığını göstermişti.

Manchester Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, beyin bölgelerinin, evrimsel uyarılara değişik ya da benzer tepki verip vermediğini ölçmeyi amaçlıyorlardı. Daha önceki araştırmalardan farklı olarak biliminsanları, tek bir tür üzerinde inceleme yaptılar. 10.000 tane faernin beyin hacim ve ağırlıkları incelendi. Y kromozomları dışındaki tüm genom, her bir hayvan için ortaya çıkarıldı.

Yaşam Bilimleri Fakültesi üyesi Dr. Reinmar Hager, beyin bölgelerindeki büyüklük varyasyonlarının, çeşitlilik görülen spesifik bir genle ilişkili olduğunu keşfettiler. Genel kanının aksine, bir gen ağı tarafından kontrol edilmedikleri tespit edildi. Dr. Hager ilginç bir şekilde, ortalama beyin büyüklüğü ile beyin bölgelerindeki büyüklükler arasında oldukça ufak bir ilişkinin varolduğunu vurguladı.

Dr. Hager: “Eğer farklı beyin bölümleri, bir bütün halinde evrilseydi; aynı gen kümesinin, tüm bölümlerin büyüklüğünün etkilediğini göstermemiz gerekirdi. Fakat çalışmamız, pek çok genetik varyasyonun, beynin farklı bölümleri ile ilişkisi olduğunu öne süren beynin evriminin mozaik senaryosunu destekleyen bir nitelik kazandı. Ayrıca, beyin parçalarının büyüklüğü ile ortalama büyüklük arasında küçük bir ilişkinin olduğunu bulduk. Bu da, mosaik evrim hipotezini desteklemektedir.”

Dr. Hager, bu çalışmanın nöröbilim açısından pek çok düşünceyi değiştireceği kanısında. Aynı zamanda, sinirsel hastalıklar ve beyin gelişimi konusunda farklı yaklaşımlar doğabileceğini düşünüyor.

 

Kaynak: phys.org

Leave a Reply