YazarYiğit Ateş

KOLTUK VE AŞI KRİZİ: AB’NİN “GERÇEK” GÜNDEMİ II

Yazının birinci kısmında, Avrupa Birliği’nin aşılanma sürecinin yavaş gittiğine dair bilgiler vererek AB’deki bürokratik sistemin bu sürece etkilerinden bahsettim. Yazının bu kısmında ise sürecin bu şekilde gitmesine sebep olan diğer faktörleri, yani aşı üreten firmaların etkisini, Komisyon’un hatalarını ve Üye Devletler’in neler yapıp yapmadığını konuşacağım. Yazının ilerleyen kısımlarında ise AB’nin kendini nasıl savunduğunu, bu sürecin
Devamı

KOLTUK VE AŞI KRİZİ: AB’NİN “GERÇEK” GÜNDEMİ I

Dış basını, özellikle de Avrupa basınını yakından takip edenler bir şeyi çok iyi bilir. Avrupa medyasının gündeminde her zaman Türkiye bir şekilde yer bulmaktadır. Özellikle de Türkiye ile AB arasında bir diplomatik olay yaşanmışsa gündemin baş köşesi Türkiye’ye aittir diyebilirim. Bunun bazı sebepleri var ve çok detaya inmeden kısaca bahsetmek isterim. Öncelikle, ne kadar yıllardır
Devamı

MACRON – ERDOĞAN GERİLİMİ: İÇ POLİTİKA YANSIMALARI

Bazı felsefi grupların, özellikle de teolojik yaklaşıma sahip olanlar ve düalist filozofların doğadaki olayları açıklamaya yönelik ilginç bir yaklaşımları var. İnsan aklının doğadaki her olayı, hatta doğa üstü olayları, ‘neden-sonuç’ ilişkilerine bağlayarak açıklayamayacağını savunur bu dediğim kesim. Bu tartışmalı görüşe katılmak veya katılmamak hakkında kesin bir yargı bildirecek kadar felsefi bilgim olduğunu söylersem yalan olur.
Devamı