YazarSude Aşık

Türkiye Siyasetinde Kılıçdaroğlu’nun yeri

Türkiye’de siyaset rizomatik bir felsefi düzlemde değerlendirilmelidir. Çünkü siyasi aktörlerin ortaya koydukları olgular kendi dallarında budaklanırlar, kendi yollarını oluştururlar, anlamlı ve anlamsız bağlantılar oluşturarak yatay veya dikey siyasal perspektiflerle değerlendirilirler.  Özellikle bu tür değerlendirmeler siyasetin yol açtığı toplumsal analizlerle yapılmalıdır. Her ne kadar özerk ve birbiriyle bağdaşmayan siyasal düşünceler, demokratik bir mekanizmanın temelli gibi görünse
Devamı

Alçak Çeşidinden Özgürlük

“Sevgili dostum farkında değil misin ki biz yalnızca senin için özgürlük istiyoruz; kendi payına düşenden daha fazla yiyecek alma, sonuçlarına bakmadan petrol çıkarma- bütün bu vergiler olmaksızın kârın tadını çıkarma- ve elbette işçilerin kendilerine ne söylenirse onu yapma özgürlüğünü istiyoruz.” 21. yüzyıl, özgürleşimci sosyal politikaların tuzağına düştü. Devletlerin iktisadi tutumları, ekonomi etiğini göz ardı ederek
Devamı

SİYASETTE KENDİNİ BİLMEK

Alkibiades: İyi bir şey istiyorum fakat farkına varmadan kötü bir şey istememek çok güç. Sokrates: Homeros’un şiirinde Athena’nın karşısındakinin insan mı yoksa tanrı mı olduğunu tam anlamıyla fark edebilmesi için Diomedes’in gözlerini saran dumanı dağıtması gibi, benim de öncelikle senin ruhunu kaplayan dumanı dağıtmam, daha sonra da iyiyi ve kötüyü ayırt edebilmene yarayacak bilgileri vermem
Devamı

Avrupa’nın Son Diktatörü

Avrupa, zaferlerinin ardından yolunu şaşırmaya devam ediyor. Avrupai cetvelleriyle, devletlerin boyunun ölçüsünü almaya çalışmaları ise bulundukları yoldaki tek çelişki değil. Batı’ya üstünlük tacını veren kapitalizmin zaferi, korkudan kurtulamayan toplumlar yarattı. Korku, dengesi sağlanabilecek bir adaptasyon aleti olmadığından bazı devletler bunu kullanmayı gaye edindiler ve baskıcı anti-demokratik Sovyet sisteminden sonra demokrasiyi de oyunlarına alet ettiler. Bölünmelerin
Devamı