Fransızların 1791 tarihli ilk anayasa metnini içeren kitap, “İnsan derisi ile kaplanmıştır” etiketiyle müzede sergileniyor. Bu çarpıcı etiketin, çağlar boyu yaşanan hak ve özgürlük mücadelelerinin derin izlerini taşıdığına kuşku yok. Roma düzenine isyan eden köleler, kilisenin iktidarına karşı çıkan reformistler, yeni bir toplumsal sözleşme yapılması için yakılanlar, mülkiyeti reddedenler ve daha birçok hak ve özgürlük
Devamı