YazarAnıl Atılgan

Kapsayıcılıktan Ufalanmışlığa: Annales’in Tarihyazımı

Önceki yazımda sosyal bilimlerin – üç ana disiplin; siyaset bilimi, ekonomi ve sosyoloji- şeklinde örgütlenişinin tarihini ele aldım ve sosyal bilimlerin ‘bilimselliğinin’ tartışılmasının, bilim olarak anılıp anılmamalarının aslında beyhude bir uğraş olduğunu göstermeye çalıştım. Bu yazıda daha çok benzer bir süreç içinde ve devamında tarih disiplinindeki tarihsel değişimlere odaklanacağım. ‘Tarih nedir?’ sorusu yanıtlamayacak kadar geniş
Devamı

Sosyal Bilimin Tarihi – I

Sosyal bilimler bir ekosistem olarak birçok farklı alanı kapsıyor. Bu nedenle sosyal bilimlerin tarihini ele almak uğraştırıcı olabilir. Ancak benim bu yazı serisindeki amacım sosyal bilimlerin değil sosyal bilimin tarihini ele almak olacak. Bu yazı serisinde sosyal bilimin tekilliğini sosyal bilimlerin geçmişinden yola çıkarak anlatmaya çalışacağım. Tabii ki, her sosyal bilimler konusu açıldığında genelde sorulan
Devamı